Sabiedrības integrācijas fonds ir publisks nodibinājums, kas izveidots 2001.gadā saskaņā ar likumu “Sabiedrības integrācijas fonda likums”. 

Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina efektīvu sabiedrības saliedēšanas politikas īstenošanu un sniedz nozīmīgu atbalstu nevaldības sektoram, lai stiprinātu valstisko piederību un demokrātiju, atbalstot pilsoniski izglītotu, aktīvu, atbildīgu, iekļaujošu un saliedētu sabiedrību.

Fonds īsteno valsts budžeta, Eiropas Savienības instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības finansētās programmas. Galvenie darbības virzieni: nevaldības sektora, mazākumtautību, ģimeņu, diasporas, sociāli neaizsargāto un mediju atbalsts.

Sabiedrības integrācijas fonda lēmējorgāns ir padome

Sabiedrības integrācijas fonda izpildinstitūcija ir sekretariāts.

Fonds atrodas Ministru prezidenta institucionālā pārraudzībā. Ministru prezidents pārrauga Sabiedrības integrācijas fonda darbības tiesiskumu.