Kopš 2017.gada Fonds aicina ikvienu darba devēju gan no privātā, gan publiskā sektora piedalīties darba devēju pašnovērtējumam “Dažādībā ir spēks”. Šo gadu laikā iniciatīvā iesaistījušies 148 darba devēji, kas savā ikdienas darbā veicina atvērtību dažādām sabiedrības grupām, saskatot, ka dažādība ir resurss un konkurences priekšrocība.  

Novērtējuma mērķis ir veidot atpazīstamu un pozitīvu darba devēju kustību, kas par uzdevumu ikdienas darbā izvirza dažādības veicināšanu uzņēmumos, organizācijās, valsts vai pašvaldības iestādēs, biedrībās vai nodibinājumos, atzīstot, ka dažādība ir resurss un virzītājspēks organizācijas tālākai attīstībai un izcilu rezultātu sasniegšanai ikvienā jomā. 

Novērtējumā aicināti piedalīties darba devēji no visas Latvijas, lai parādītu, ka dažādība un atvērtība ir svarīga darba devējiem (un arī viņu darbiniekiem), neatkarīgi no tā, kur tieši Latvijā viņi strādā. Ikviens darba devējs, kas, piesakoties novērtējumam, būs aizpildījis pašnovērtējuma anketu, sasniedzot vismaz 60% rezultātu, varēs iegūt dažādībai atvērta darba devēja statusu noteiktā kategorijā. Statuss ir arī apliecinājums, kas ļauj pastāvīgi informēt klientus, sadarbības partnerus un darbiniekus par savu sniegumu dažādības vadības principu ieviešanā, un tam ir 4 līmeņi: zelta, sudraba, bronzas un atzinības statuss. Papildu statusa kategorijām novērtējuma eksperti, kas izvērtē pašnovērtējuma anketas, lemj par īpašiem apbalvojumiem, piešķirot tos darba devējiem, kuri ir paveikuši ko ievērojamu vai nozīmīgu attiecīgajā jautājumā, kas var kalpot par paraugu iedvesmai arī citiem. 

Darba devējiem arvien būtiskāk kļūst dažādu ārēju (trešās puses) apliecinājumu saņemšana, kas dod iespēju pastāvīgi informēt klientus, sadarbības partnerus un darbiniekus par savu sniegumu dažādos aspektos. Novērtējums “Dažādībā ir spēks” saturiski ir veidots tā, lai radītu darba devējiem interesi un motivāciju veidot savā darba vietā iekļaujošu darba vidi, veicinātu atvērtību dažādības vadībai un dažādības principu iedzīvināšanai, kā arī dotu nepieciešamās zināšanas uzsākt vai turpināt konkrētas aktivitātes situācijas uzlabošanai.  

Ar šo novērtējumu Fonds turpinās attīstīt visaptverošu, atpazīstamu un pozitīvu darba devēju kustību, kas par uzdevumu ikdienas darbā izvirza dažādības veicināšanu savās organizācijās, atzīstot, ka dažādība ir resurss un virzītājspēks organizācijas tālākai attīstībai un izcilu rezultātu sasniegšanai ikvienā jomā. 

2023. gadā pašnovērtējuma anketu aizpildīja 43 darba devēji gan no privātā, gan publiskā sektora. Gandrīz puse no tiem – 20 dalībnieki – ir šā gada jaunpienācēji un novērtējumu veic pirmo reizi. Tas apliecina, ka Latvijas darba devēju vidē aug izpratne par dažādības vadības un atvērtības lomu un nozīmi. 

 

Dažādības novērtējuma līmeņi

Karolīna Auziņa

Eksperte dažādības vadības jautājumos
karolina.auzina [at] sif.gov.lv