Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.

 

ĪSTENOŠANAS POSMS

 

KONKURSA POSMS

  • 2023.gada 1.decembrī ir izsludināts atklāts konkurss ar pieteikumu iesniegšanas termiņu ne vēlāk kā līdz 16.01.2024. plkst.23.59.
  • Projekta pieteikumu iesniegšana SIF MAP platformā: https://sif.map.gov.lv/
  • Konkursa nolikums ir publicēts MAP Konkursa cilnē "Datnes" ar dokumenta nosaukumu "1_Konkursa_nolikums_2024_LV_DP". Pirms pieteikuma un budžeta aizpildīšanas aicinām iepazīties ar konkursa nolikuma nosacījumiem

Vairāk informācijas par MAP: https://www.sif.gov.lv/lv/merka-finansejuma-izlietojuma-parvaldibas-platforma-map

Projektu pieteicēju ērtībai 2023. gada 13.decembrī plkst. 10.00 notika informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas. 

REALIZĀCIJAS POSMS:

KONKURSA POSMS: 

Ilustratīvs attēls

Projektu iesniedzēju ērtībai 2023. gada 4. janvārī plkst. 11.00 notiks informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas. Pieteikties dalībai seminārā iespējams, rakstot uz e-pastu liga.abolina@sif.gov.lv  un norādot savu vārdu un uzvārdu, kā arī pārstāvēto NVO. 

Līga Āboliņa

Programmas vadītāja
liga.abolina [at] sif.gov.lv