Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.

REALIZĀCIJAS POSMS:

KONKURSA POSMS: 

Ilustratīvs attēls

Projektu iesniedzēju ērtībai 2023. gada 4. janvārī plkst. 11.00 notiks informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas. Pieteikties dalībai seminārā iespējams, rakstot uz e-pastu liga.abolina@sif.gov.lv  un norādot savu vārdu un uzvārdu, kā arī pārstāvēto NVO. 

Līga Āboliņa

Programmas vadītāja
liga.abolina [at] sif.gov.lv