Programmas mērķis ir veicināt Latvijas biedrību un nodibinājumu līdzdalību ārvalstu fondu finansētu projektu, kas vērsti uz saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību, īstenošanā.

​​​​​​​ĪSTENOŠANAS POSMS

 

  • 2024.gada 5.aprīlī  izsludināts atklāts konkurss ar pieteikumu iesniegšanas termiņu ne vēlāk kā līdz 06.05.2024. plkst.23.59.
  • Projekta pieteikumu iesniegšana SIF MAP platformā: https://sif.map.gov.lv/
  • Vairāk informācijas par MAP: https://www.sif.gov.lv/lv/map-merka-finansejuma-izlietojuma-parvaldibas-platforma
  • Projektu pieteikumu iesniedzēju ērtībai 2024. gada 17.aprīlī plkst. 10.00 tiešsaistē notika informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas, kā arī uzzināt būtiskāko informāciju par MAP lietošanu. Pieteikties dalībai seminārā iespējams, rakstot uz e-pastu liene.varslavane@sif.gov.lv  un norādot savu vārdu, uzvārdu, kā arī pārstāvēto NVO.

Liene Vārslavāne

Nodaļas vadītāja vietniece
liene.varslavane [at] sif.gov.lv