Programmas mērķis ir veicināt Latvijas biedrību un nodibinājumu līdzdalību ārvalstu fondu finansētu projektu, kas vērsti uz saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību, īstenošanā.

!!Ņemot vērā augsto pieprasījumu, un to, ka programmas finansējums pilnā apmērā apgūts jau 1.kārtā, nākamās kārtas netiks izsludinātās.

 

ĪSTENOŠANAS POSMS

KONKURSA POSMS 

 

Šogad seminārs līdzfinansējuma pieteikumu iesniedzējiem nav plānots, bet nepieciešamības gadījumā iespējama konsultācija ar programmas vadītāju Lieni Vārslavāni, rakstot uz liene.varslavane@sif.gov.lv

 

 

Liene Vārslavāne

Nodaļas vadītāja vietniece
liene.varslavane [at] sif.gov.lv