Programmas mērķis ir veicināt Latvijas biedrību un nodibinājumu līdzdalību ārvalstu fondu finansētu projektu, kas vērsti uz sabiedrības integrāciju un pilsoniskas sabiedrības attīstību, īstenošanā.

Liene Vārslavāne

Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas programmas vadītāja
liene.varslavane [at] sif.gov.lv