ESF

 

NAP

 

Programmas mērķis ir atbalstīt NVO darbības turpināšanu Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā, atbalstam Latvijā, tajā skaitā finansējot Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta pasākumus pie valsts robežas.

Konkurss finansēts no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības  (“Emergency Assistance”) projekta Nr. HOME-2022-AMIF-AG-EMAS-TF1-LV-0012 – UA-SUP līdzekļiem.

 

KONKURSA ĪSTENOŠANAS POSMS:

KONKURSA POSMS:

 

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 11.09.2023. plkst.12.00, sūtot uz e-pasta adresi ukraina@sif.gov.lv.

Projektu iesniedzēju ērtībai 2023. gada 23. augustā plkst. 10.00 tiešsaistē notika informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas.

 

Aija Svilpe

Programmas koordinatore
aija.svilpe [at] sif.gov.lv