Rīcībpolitikas ieviešanas departamenta Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas programmas vadītājs

1 vakance

(pilnas slodzes darbs, darba līgums uz nenoteiktu laiku)

Sabiedrības integrācijas fonds ir publisks nodibinājums, kura mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. Sabiedrības integrācijas fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

§   augstākā izglītība, vēlams finanšu vai tiesību zinātnē;

§ vēlama pieredze finanšu plānošanā vai grāmatvedībā;

§ vēlama pieredze vadīšanas, plānošanas un kontroles organizēšanā;

§ vēlama starpinstitucionālā un starpnozaru sadarbības pieredze;

§   zināšanas par valsts budžeta un ārvalstu finanšu palīdzības programmu ieviešanas jautājumiem;

§   zināšanas par projektu cikla vadību un procedūrām;

§ izpratne par normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar Fonda darbību, kā arī ar darba pienākumu pildīšanu;

§ zināšanas par projektu finansējuma un grantu piešķiršanas kārtību un procedūrām;

§ spēja analītiski izvērtēt procesus, patstāvīgi pieņemt stratēģiskus lēmumus un tos argumentēt citiem;

§ prasme strādāt komandā;

§ teicamas latviešu valodas zināšanas, labas angļu valodas zināšanas;

§ labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmu pārzināšana lietotāja līmenī).

Pamatpienākumi:

§   veikt Fonda administrēto valsts budžeta un ārvalstu finanšu palīdzības programmu (turpmāk – programmas) ieviešanu saskaņā ar noteiktajiem mērķiem un ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem;

§   piedalīties programmu regulējošo ārējo un iekšējo normatīvo aktu izstrādē;

§   nodrošināt informācijas pieejamību par projektu konkursiem, projektu īstenošanas gaitu un finansējuma izlietojumu;

§   organizēt projektu konkursus atbilstoši tiesību aktu un iekšējo normatīvo dokumentu prasībām;

§   kontrolēt savā kompetencē esošās programmas projektu konkursu un projektu īstenošanas uzraudzības procesu.

Mēs piedāvājam:

§   mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 1382,00 EUR apmērā (11. mēnešalgu grupa);

§   interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;

§   elastīgu darba laiku;

§   draudzīgu kolektīvu;

§   labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;

§   darba vietu Rīgas centrā, Raiņa bulvārī 15.

Motivētu pieteikumu par piedalīšanos konkursā, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas vai ieskenētas versijas lūdzam iesniegt Fonda sekretariātā:

§   nosūtot uz e-pasta adresi pasts@sif.gov.lv ar norādi „Konkursam uz vakanto programmas vadītāja amata vietu”,

§   vai iesniedzot personīgi Sabiedrības integrācijas fonda birojā Rīgā, Raiņa bulvārī 15.

         Tālrunis informācijai 22811001.

Piesakot savu kandidatūru amatam, iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās personu datu konfidencialitātes un drošības prasības, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.


Rīcībpolitikas ieviešanas departamenta Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas projektu vadītājs

1 vakance

(pilnas slodzes darbs, darba līgums uz nenoteiktu laiku)

Sabiedrības integrācijas fonds ir publisks nodibinājums, kura mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. Sabiedrības integrācijas fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība;
 • Pieredze projektu vadībā;
 • Vēlama pieredze finanšu plānošanā vai grāmatvedībā;
 • Vēlama starpinstitucionālā un starpnozaru sadarbības pieredze;
 • Zināšanas par valsts budžeta un ārvalstu finanšu palīdzības programmu ieviešanas jautājumiem;
 • Zināšanas par projektu cikla vadību un procedūrām;
 • Normatīvo aktu pārzināšanas, kas saistīti ar Fonda darbību, kā arī ar darba pienākumu pildīšanu;
 • prasme strādāt komandā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, labas angļu valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmu pārzināšana lietotāja līmenī).

Pamatpienākumi:

 • veikt Fonda administrēto valsts budžeta un ārvalstu finanšu palīdzības programmu (turpmāk – programmas) ieviešanu saskaņā ar noteiktajiem mērķiem un ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • piedalīties programmu regulējošo ārējo un iekšējo normatīvo aktu izstrādē;
 • nodrošināt informācijas pieejamību par projektu konkursiem, projektu īstenošanas gaitu un finansējuma izlietojumu;
 • Veikt apstiprināto projektu uzraudzību, t.sk. projektu īstenotāju konsultēšanu ar projektu īstenošanu saistītos jautājumos;
 • apkopot informāciju par īstenoto programmu un sasniegto rezultātu novērtējumu.

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 1287,00 EUR apmērā (10. mēnešalgu grupa);
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 • elastīgu darba laiku;
 • draudzīgu kolektīvu;
 • labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darba vietu Rīgas centrā, Raiņa bulvārī 15.

Motivētu pieteikumu par piedalīšanos konkursā, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas vai ieskenētas versijas lūdzam iesniegt Fonda sekretariātā:

 • nosūtot uz e-pasta adresi pasts@sif.gov.lv ar norādi „Konkursam uz vakanto programmas vadītāja amata vietu”,
 • vai iesniedzot personīgi Sabiedrības integrācijas fonda birojā Rīgā, Raiņa bulvārī 15.

         Tālrunis informācijai 22811001.

Piesakot savu kandidatūru amatam, iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās personu datu konfidencialitātes un drošības prasības, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.