Vienotais informatīvais tālrunis "Palīdzība ukraiņiem Latvijā"/єдиний інформаційний телефон «Допомога українцям у Латвії»

Centralizēta informācija par pieejamo palīdzību un atbalstu Latvijā/централізована інформація про доступну допомогу та підтримку в Латвії.
Skatīt vairāk

Atbalsta pakas UA iedzīvotājiem/Набори забезпечення

Bezmaksas pārtikas un pamata materiāla atbalsta pakas/безкоштовні набори продуктів харчування та базового матеріального забезпечення.
Skatīt vairāk

Goda apliecība/Почесна родина

Atlaižu piedāvājumi precēm un pakalpojumiem/Знижки на товари та послуги.
Skatīt vairāk

Sociālā mentora atbalsts ikdienas situāciju risināšanā/допомога соціального наставника у рішенні повсякденних ситуацій

Pakalpojums pieejams visā Latvijas teritorijā un tiek īstenots sadarbībā ar 43 pašvaldību sociālajiem dienestiem/послуга доступна по усій території Латвії та надається у співпраці з 43 муніципальними соціальними службами.
Skatīt vairāk

Kristīne Kļukoviča

Nodaļas vadītāja
kristine.klukovica [at] sif.gov.lv