Nevaldības organizācijas (NVO) ir bezpeļņas organizācijas, kas darbojas kopienas, nacionālā vai starptautiskā līmenī neatkarīgi no valsts pārvaldes. 

Sabiedrības integrācijas fonds ir lielākais nevaldību organizāciju atbalstītājs un iespējotājs Latvijā. Katru gadu tiek izsludināti vairāki projektu pieteikumu konkursi, kuru ietvaros NVO iniciatīvas var saņemt finansiālu atbalstu savu ideju realizācijai vairāk nekā miljons eiro apmērā. 

Plašāk par projektu konkursu dokumentāciju un norises laikiem iespējams iepazīties sadaļā "Projektu konkursi".

NVO fonds

“NVO fonds” ir lielākais fonds nevaldības organizācijām. "NVO fonds" mērķis ir ar valsts finansējumu atbalstīt NVO, tā stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā.
Skatīt vairāk

Līdzfinansējuma programma

Programmas mērķis ir veicināt Latvijas biedrību un nodibinājumu līdzdalību ārvalstu fondu finansētu projektu, kas vērsti uz sabiedrības integrāciju un pilsoniskas sabiedrības attīstību, īstenošanā.
Skatīt vairāk

Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai

Programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu nevaldības organizāciju iniciatīvām ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu Latvijā.
Skatīt vairāk

Ģimenei draudzīgas vides veidošana

Programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu nevaldības organizāciju iniciatīvām ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot pozitīvu attieksmi un veicinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu pašvaldībās..
Skatīt vairāk

Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma

Programmas mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību un latviešu jauniešu dialoga attīstību un sadarbību, kā arī sekmēt mazākumtautību jauniešu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības veidošanā, sekmēt piederības sajūtu u.c.
Skatīt vairāk

Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm

Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.
Skatīt vairāk

Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam

Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.
Skatīt vairāk

Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai

Programmas mērķis ir sniegt atbalstu NVO darbībai, tostarp tādām aktivitātēm, kas tiek īstenotas papildus valsts un pašvaldību institūciju veiktajām darbībām, lai mazinātu Covid-19 krīzes radītās sekas visos Latvijas reģionos.
Skatīt vairāk

Atbalsts NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret Covid-19

Programmas mērķis ir sniegt atbalstu NVO aktivitātēm, kas tiek īstenotas papildus valsts un pašvaldību institūciju veiktajām darbībām, lai veicinātu vakcinācijas procesu visos Latvijas reģionos.
Skatīt vairāk

Inga Liepa

Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas programmas vadītāja
inga.liepa [at] sif.gov.lv