Nevaldības organizācijas (NVO) ir bezpeļņas organizācijas, kas darbojas kopienas, nacionālā vai starptautiskā līmenī neatkarīgi no valsts pārvaldes. 

Sabiedrības integrācijas fonds ir lielākais nevaldību organizāciju atbalstītājs un iespējotājs Latvijā. Katru gadu tiek izsludināti vairāki projektu pieteikumu konkursi, kuru ietvaros NVO iniciatīvas var saņemt finansiālu atbalstu savu ideju realizācijai vairāk nekā miljons eiro apmērā. 

Plašāk par projektu konkursu dokumentāciju un norises laikiem iespējams iepazīties sadaļā "Projektu konkursi".

NVO fonds

“NVO fonds” ir lielākais fonds nevaldības organizācijām. "NVO fonds" mērķis ir ar valsts finansējumu atbalstīt NVO, tā stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā.
Skatīt vairāk

Līdzfinansējuma programma

Programmas mērķis ir veicināt Latvijas biedrību un nodibinājumu līdzdalību ārvalstu fondu finansētu projektu, kas vērsti uz sabiedrības integrāciju un pilsoniskas sabiedrības attīstību, īstenošanā.
Skatīt vairāk

Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai

Programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu nevaldības organizāciju iniciatīvām ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu Latvijā.
Skatīt vairāk

Ģimenei draudzīgas vides veidošana

Programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu nevaldības organizāciju iniciatīvām ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot pozitīvu attieksmi un veicinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu pašvaldībās..
Skatīt vairāk

Mazākumtautību un sabiedrības saliedētības programma

Programmas mērķis ir veicināt sabiedrības saliedētību, savstarpējo sadarbību un mazināt aizspriedumus pret un starp etniskajām grupām.
Skatīt vairāk

Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm

Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.
Skatīt vairāk

Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam

Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.
Skatīt vairāk

Atbalsts brīvprātīgo darbam

Programmas mērķis ir stiprināt nevaldības organizācijas īstenot brīvprātīgā darba aktivitātes.
Skatīt vairāk

Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem

Programmas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguves pieejamību tiem remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri Latvijā atgriežas vai pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgāka ārpus tās robežām nodzīvota laika.
Skatīt vairāk

Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem

​​​​​​Konkursa mērķis ir noteikt atbilstošus pieteikumu iesniedzējus, kas nodrošinās bezmaksas latviešu valodas mācību pieejamību Ukrainas civiliedzīvotājiem iespējami tuvu viņu apmešanās vietām visos Latvijas reģionos.
Skatīt vairāk

Nevalstisko organizāciju darbība Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam

Programmas mērķis ir atbalstīt NVO darbības nepārtrauktību, tai skaitā koordinējot un nodrošinot brīvprātīgo darbu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam.
Skatīt vairāk

Pasākumi un aktivitātes Latvijas un Ukrainas ģimenēm ar bērniem

Programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu ģimeņu nevaldības organizāciju iniciatīvām Latvijas un Ukrainas ģimeņu ar bērniem atbalsta pasākumiem un aktivitātēm.
Skatīt vairāk