Nevaldības organizācijas (NVO) ir bezpeļņas organizācijas, kas darbojas kopienas, nacionālā vai starptautiskā līmenī neatkarīgi no valsts pārvaldes. 

Sabiedrības integrācijas fonds ir lielākais nevaldību organizāciju atbalstītājs un iespējotājs Latvijā. Katru gadu tiek izsludināti vairāki projektu pieteikumu konkursi, kuru ietvaros NVO iniciatīvas var saņemt finansiālu atbalstu savu ideju realizācijai vairāk nekā miljons eiro apmērā. 

NVO fonds

“NVO fonds” ir lielākais fonds nevaldības organizācijām. "NVO fonds" mērķis ir ar valsts finansējumu atbalstīt NVO, tā stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā, paaugstinot pilsonisko līdziesaisti, iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos un sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām, uzticēšanos valstij un ticību spējai ietekmēt lēmumus, veicinot un paaugstinot iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai.

Plašāk par projektu konkursu dokumentāciju un norises laikiem iespējams iepazīties sadaļā "Projektu konkursi".

Inga Liepa

Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas programmas vadītāja
inga.liepa [at] sif.gov.lv