Sociālo inovāciju mērķis ir mainīt sociālo kontekstu, veicinot arī pilsoniskās sabiedrības dalībnieku iesaisti un ceļot to rīcībspēju, tostarp jaunu politikas pieeju izstrādē. Šie jaunie risinājumi var būt jauni produkti, pakalpojumi, modeļi, procesi, likumi, organizācija, metode, sociālo problēmu risinājumi, prakse un citi veidi, kas vienlaikus atbilst sociālajai vajadzībai un noved pie jaunām vai uzlabotām spējām un attiecībām, kā arī līdzekļu un resursu lietderīgāka pielietojuma.Sociālā inovācija aptver plašu nozaru un jomu loku, jo tā ir vērsta uz inovatīvu sociālo problēmu risinājumu meklēšanu, lai uzlabotu indivīda un kopiena labklājību.

Nepieciešamība attīstīt sociālās inovācijas Latvijā ir ietverta kā uzdevums arī  “Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”, tās paredz palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un atbilstību mērķa grupas vajadzībām, citu starpā arī attīstot sociālās inovācijas, tai skaitā, digitālus un tehnoloģiskus risinājumus, sociālo pakalpojumu sniegšanā.

Evija Kleina

Nodaļas vadītāja
evija.kleina [at] sif.gov.lv