Mediju atbalsta fonda (MAF) logo

Programmas mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

Mediju ērtībai 2022. gada 23. augustā plkst. 11.00 tiešsaistē notiks informatīvais seminārs, kur pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms pieteikuma iesniegšanas. Pieteikties dalībai seminārā iespējams, rakstot uz e-pastu - eliza.lake@sif.gov.lv un norādot savu vārdu un uzvārdu, kā arī pārstāvēto organizāciju.