Mediju atbalsta fonda (MAF) logo

Programmas mērķis ir sniegt atbalstu Latgales reģiona mediju ziņu un informatīvi analītiskā satura radīšanas kapacitātes stiprināšanai, lai pastiprināti nodrošinātu Latgales reģiona iedzīvotājiem aktuālu un precīzu informāciju par Krievijas Federācijas iebrukumu Ukrainā, t.sk. par saistītajām starptautiskajām aktualitātēm, gan latviešu, gan latgaliešu rakstu valodā, gan mazākumtautību valodās.