Mediju atbalsta fonda (MAF) logo

Programmas mērķis ir sniegt atbalstu medijiem kapacitātes stiprināšanai un abonēto drukāto mediju piegādes izmaksu un elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai.

PAPILDUS KONKURSS

Kopējais programmas finansējums ir 867 093,45 euro, tai skaitā:

 1. Atbalsts drukāto mediju piegādes izmaksu segšanai - 154 595,38 euro;
 2. Atbalsts elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai - 88 829,69 euro;
 3. Atbalsts kapacitātes stiprināšanai elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem – 483 048,67euro:
  1. pieteicējiem, kuri ir īpašnieki nacionālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem - līdz 80 000 euro, bet ne vairāk kā 20% no 2019. gada neto apgrozījuma;
  2. pieteicējiem, kuri ir īpašnieki reģionālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem - līdz 50 000 euro, bet ne vairāk kā 20% no 2019. gada neto apgrozījuma;
  3. pieteicējiem, kuri ir īpašnieki vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem - līdz 30 000 euro, bet ne vairāk kā 20% no 2019. gada neto apgrozījuma;
 4. Atbalsts kapacitātes stiprināšanai drukātajiem un digitālajā vidē strādājošiem medijiem - 140 619,71  euro:
  1. pieteicējiem, kuri ir īpašnieki nacionāla mēroga drukātajiem un/vai digitālajā vidē strādājošiem medijiem - 55 519,92 euro. Pieteicējam pieejamais finansējums - līdz 20 000 euro, bet ne vairāk kā 20% no 2019. gada neto apgrozījuma;
  2. pieteicējiem, kuri ir īpašnieki reģionālajiem un/vai vietējiem drukātajiem un/vai digitālajā vidē strādājošiem medijiem - 85 099,79 euro. Pieteicējam pieejamais finansējums - līdz 7 000 par vienu mediju, bet ne vairāk kā 15 000 par vairākiem medijiem; bet jebkurā gadījumā ne vairāk kā 20% no 2019. gada neto apgrozījuma.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 12.novembris. Pieteikumus var iesniegt:

 • elektroniska dokumenta formā (līdz š.g. 12.novembra plkst. 15:00), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: mediji@sif.gov.lv.
 • personīgi (līdz š.g. 12.novembra plkst. 15:00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Raiņa bulvāris 15, Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā).

!!! Pieteikumu iesniegšanas datums ir pieteikuma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā!

Jautājumus par pieteikumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo pieteikumu konkursu.

Dokumenti:    

PAMATA KONKURSS

Kopējais programmas finansējums ir 3 250 210 EUR, tai skaitā:

 1. Atbalsts drukāto mediju piegādes izmaksu segšanai - 846 150 EUR;
 2. Atbalsts elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai - 798 210 EUR;
 3. Atbalsts kapacitātes stiprināšanai elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem - 1 075 000 EUR:
  1. pieteicējiem, kuri ir īpašnieki nacionālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem - līdz 80 000 EUR, bet ne vairāk kā 20% no 2019. gada neto apgrozījuma;
  2. pieteicējiem, kuri ir īpašnieki reģionālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem - līdz 50 000 EUR, bet ne vairāk kā 20% no 2019. gada neto apgrozījuma;
  3. pieteicējiem, kuri ir īpašnieki vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem - līdz 30 000 EUR, bet ne vairāk kā 20% no 2019. gada neto apgrozījuma;
 4. Atbalsts kapacitātes stiprināšanai drukātajiem un digitālajā vidē strādājošiem medijiem - 530 850 EUR:
  1. pieteicējiem, kuri ir īpašnieki nacionāla mēroga drukātajiem un/vai digitālajā vidē strādājošiem medijiem - 300 000 EUR. Pieteicējam pieejamais finansējums - līdz 20 000 EUR, bet ne vairāk kā 20% no 2019. gada neto apgrozījuma;
  2. pieteicējiem, kuri ir īpašnieki reģionālajiem un/vai vietējiem drukātajiem un/vai digitālajā vidē strādājošiem medijiem - 230 850 EUR. Pieteicējam pieejamais finansējums - līdz 7 000 par vienu mediju, bet ne vairāk kā 15 000 par vairākiem medijiem; bet jebkurā gadījumā ne vairāk kā 20% no 2019. gada neto apgrozījuma.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 27.jūlijs. Pieteikumus var iesniegt:

 • elektroniska dokumenta formā (līdz š.g. 27.jūlija plkst. 12.00), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: mediji@sif.gov.lv.
 • personīgi (līdz š.g. 27.jūlija plkst. 12.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Raiņa bulvāris 15, Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā).

!!! Pieteikumu iesniegšanas datums ir pieteikuma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā!

Jautājumus par pieteikumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo pieteikumu konkursu.

REZULTĀTI

KONKURSA POSMS

Santa Barone-Upeniece

Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas vadītāja
santa.barone-upeniece [at] sif.gov.lv