Mediju atbalsta fonda (MAF) logo

Programmas mērķis ir sniegt atbalstu medijiem kapacitātes stiprināšanai un abonēto drukāto mediju piegādes izmaksu un elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai.

PAPILDU KONKURSS

KONKURSA POSMS

PAMATA KONKURSS

REZULTĀTI

KONKURSA POSMS