Darbinieki

Māris Spilve

Departamenta direktors
maris.spilve [at] sif.gov.lv

Sandra Veide

Departamenta direktora vietniece juridiskajos jautājumos
sandra.veide [at] sif.gov.lv

Zane Stavicka

Administratīvā un finanšu departamenta juriste
zane.stavicka [at] sif.gov.lv

Gundars Zemītis

Direktora vietnieks finanšu jautājumos
gundars.zemitis [at] sif.gov.lv

Aivars Miezītis

Eksperts finanšu un grāmatvedības jautājumos
aivars.miezitis [at] sif.gov.lv

Irina Križanovska

Grāmatvede-finanšu speciāliste
irina.krizanovska [at] sif.gov.lv

Ilze Sarkanābola

Sabiedrisko attiecību vadītāja
ilze.sarkanabola [at] sif.gov.lv

Solvita Belinska

Sabiedrisko attiecību speciāliste
solvita.belinska [at] sif.gov.lv

Anna Kalēja

Personāla vadītāja
anna.kaleja [at] sif.gov.lv

Ieva Kalniņa

Lietvede
ieva.kalnina [at] sif.gov.lv