Projektu ietvaros tiks nodrošināti kultūrorientācijas kursi, kā arī pasākumi un citas aktivitātes, kas sekmē Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un uzņemošo kopienu. Projekti ietver izglītojošas ekskursijas uz apskates vietām Latvijā, aktīvās atpūtas, sadarbības un saliedēšanās pasākumus, domapmaiņas klubus, uzņēmējdarbības darbnīcas ar mērķi veicināt iekļaušanos Latvijas tautsaimniecībā,  u.c. pasākumus. Aktivitātes tiek nodrošinātas visos Latvijas reģionos gan klātienē, gan attālināti, gan hibrīdmodelī.

Projektu īstenošanas periods plānots līdz 2023. gada 31. decembrim.