​​​​​​Programmas mērķis ir atbalstīt NVO darbības nepārtrauktību, tai skaitā koordinējot un nodrošinot brīvprātīgo darbu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam.