Sākums

Aicinām apmeklēt informatīvu vebināru nevaldības organizācijām par diasporas un ģimeņu konkursiem

FB event aizliknis copy

Turpinās projektu pieteikumu iesniegšana nevaldības organizāciju (NVO) programmās “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam ” un “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”. Ņemot vērā NVO nozares speciālistu ieteikumus, programmas pieteikšanās kārtība kļuvusi projektu pieteicējiem draudzīgāka un saprotamāka. Lai vairāk informētu par uzlabojumiem nolikumā un atvieglotu pieteikumu aizpildi, NVO pārstāvji ir aicināti apmeklēt bezmaksas informatīvo vebināru š.g. 24.februārī Sabiedrības integrācijas fonda Facebook lapā.

  • Informatīvais vebinārs: "Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam" notiks š.g. 24.februārī plkst. 15.00.
  • Informatīvais vebinārs: "Ģimenei draudzīgas vides veidošana" notiks š.g. 24.februāra plkst. 15.30.

Seminārā būs iespējams uzzināt:

- Kas ir konkrētā atbalsta progamma, tās darbības virzieni un atbalstāmās aktivitātes;

- Kā pareizi aizpildīt projektu pieteikumu veidlapas, un kas tiks ņemts vērā izvērtējot pieteikumus;

- Kā pareizi sastādīt budžetu, projektu finansēšanas kārtība.

Semināra laikā komentāros būs iespēja uzdot ekspertiem sevis interesējošos jautājumus un saņemt atbildes.

Konkursa “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” mērķis ir stiprināt latviešu kopienas ārvalstīs saliedētību un pastāvīgu kontaktu uzturēšanu starp diasporas locekļiem un Latviju, iesaistoties diasporas pasākumos, organizācijās un grupās. Ar diasporas NVO projektu palīdzību tiks stiprināta ārvalstīs mītošo latviešu nacionālā identitāte un veicināta pilsoniskā līdzdalība, interešu pārstāvība un iesaiste Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē, ekonomikā, kultūrā, kā arī valsts pārvaldē, tā palielinot remigrācijas iespēju tiem, kas labprāt atgrieztos.

Konkursa “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” mērķis ir veicināt ģimeniskas vides attīstību, kur tiek koptas un attīstītas tradīcijas, kas ir būtisks pamats laimīgai bērnībai un saliedētai sabiedrībai. Lai veicinātu vecākiem un bērniem draudzīgas vides attīstību Latvijas pašvaldībās, programmas ietvaros tiks nodrošināts atbalsts NVO iniciatīvām un sabiedrības līdzdalības veicināšanai, vienlaikus sekmējot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu pašvaldībās. Kā atbalstamie pasākumi minami atzīmējamās dienas, t.sk. Tēva, Mātes, Ģimeņu diena, dažādas nometnes, neformālās izglītības pasākumi, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. pasākumi.

Ar izsludināto konkursu dokumentāciju tuvāk iepazīties iespējams tīmekļa vietnē www.sif.gov.lv sadaļā “Jaunumi”. Tiešraide būs pieejama šeit