Sākums

Limbažos, Staicelē, Braslavas, Umurgas un Pāles pagastos iespēja pieteikties motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pasākumiem

LALLA copy

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts" aicina diskriminācijas un sociālās atstumtības riskam pakļautās personas (t.sk. personas vecumā virs 50 gadiem, personas, kuras ir no citām etniskām grupām, personas ar invaliditāti, personas, kuras ir piedzīvojušas vardarbību, personas, kuras kopj savus tuviniekus) pieteikties dalībai Motivācijas programmā!

Programmas laikā dalībniekiem bez maksas būs iespēja saņemt pārmaiņa aģenta, psihologa, karjeras konsultanta un jurista konsultācijas, kā arī kļūt drošākiem, pārliecinātākiem un attīstīt jaunas prasmes atbalsta grupās. Pēc Motivācijas programmas sekmīgas beigšanas ir iespēja piedalīties kursos un apmācībās savas profesionālās kvalifikācijas celšanai. Programmas ilgums – 6 mēneši.

Līdz 2021.gada 1.jūnijam ir iespēja pieteikties Motivācijas programmas grupās Staiceles pilsētā, Braslavas pagastā, Limbažu pilsētā, Umurgas un Pāles pagastā.

Lai pieteiktos programmā un saņemtu papildus informāciju, lūgums sazināties ar Motivācijas programmas Vidzemes reģiona koordinatori Sandru Našenieci, e-pasts: vai tālrunis 26547927.

Motivācijas programma un atbalsta pasākumi cilvēkiem, kas vēlas iekļauties nodarbinātībā un izglītībā, tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.