Dzimumu diskriminācija ir, kad pret personu tās dzimuma dēļ izturas citādi nekā pret cita dzimuma pārstāvjiem līdzīgā situācijā. Atšķirīga attieksme pieļaujama vienīgi tādos gadījumos, ja tam ir pamatots un objektīvs attaisnojums, taču lielākoties tas nav tā, un diskriminācija ir saistīta ar pastāvošiem stereotipiem. Stereotipi ir noturīgi un neobjektīvi priekšstati, kuru pamatā ir aizspriedumi nevis fakti – tie nostiprinās cilvēka apziņā un pretojas pārmaiņām, kuras balstītas uz faktiem un pierāda pretējo. Tāpēc no stereotipiem un aizspriedumiem līdz diskriminācijai ir tikai viens solis. 

2019. gada SKDS veiktajā Latvijas iedzīvotāju aptaujā, Sabiedrības integrācijas fonda kampaņas “Atvērtība ir vērtība” ietvaros ir secināts, ka ar diskrimināciju dzimuma dēļ saskaras katrs piektais Latvijas iedzīvotājs. To apstiprina arī Eirobarometra 2019. gada pētījums par diskrimināciju Eiropas Savienībā, kur 20% respondentu no Latvijas uzskata, ka Latvijā ir izplatīta dzimumu diskriminācija. Salīdzinoši, ievērojami augstāks rādītājs nekā Latvijā ir Eiropas Savienības kopējais rādītājs, kur 35% pilsoņu uzskata, ka diskriminācija dzimuma dēļ ir izplatīta. Tas ļauj secināt, ka joprojām ir aktuālas situācijas, kas iezīmē tiešu vai arī neapzinātu diskrimināciju dzimuma dēļ.

 

Tas nav par dzimumu secinajumi(1)
Tas nav par dzimumu secinajumi (2)

 

Tas nav par dzimumu rekomendacijas (1)
Tas nav par dzimumu rekomendacijas (2)