Diskriminācija uz reliģijas vai ticības pamata ir gadījumā, ja pret personu tās reliģiskās piederības vai ticības dēļ izturas citādi nekā pret pārējām personām līdzīgā situācijā. Reliģija vai ticība nozīmē to, ka jūs piederat vai nepiederat pie konkrētas reliģijas, ka jums ir konkrēta reliģiska pārliecība, cita pārliecība (iespējams, filozofiska) vai arī jūs vispār neesat ticīgs cilvēks. Piemēram, jūs varat būt tādas organizētas reliģiskās konfesijas vai draudzes loceklis, kurai ir skaidra struktūra un ticības sistēma, – katolis, protestants, krievu pareizticīgais, musulmanis, sikhs, mormonis, baptists, jūdaists utt. – vai arī neturēties ne pie kādas filozofiskas vai reliģiskas pārliecības. Diskriminācija var izpausties arī tādējādi, ka cilvēks atšķirīgai attieksmei tiek pakļauts tikai tādēļ vien, ka ir konkrētu reliģiju praktizējošas ģimenes vai personu grupas loceklis vai kā citādi ir saistīts ar citu indivīdu, kas praktizē konkrētu reliģiju.