Diskriminācija uz seksuālās orientācijas pamata ir gadījumā, ja pret personu tikai tās seksuālās orientācijas dēļ izturas citādi nekā pret pārējiem cilvēkiem līdzīgā situācijā. 

Seksuālā orientācija nozīmē cilvēka tieksmi (seksuālu vai romantisku), kas var būt vērsta uz pretējo dzimumu (heteroseksualitāte), savu paša dzimumu (homoseksualitāte) vai abiem dzimumiem (biseksualitāte).  Diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ izpaužas kā netaisnīga attieksme pret indivīdu tikai tāpēc, ka viņš ir vai tiek uztverts kā  gejs, lesbiete, biseksuālis, transpersona vai heteroseksuālis. 

Diskriminācijai uz seksuālās orientācijas pamata var tikt pakļauta jebkura persona, tomēr visbiežāk tiek pakļauti un šajā ziņā visvieglāk ievainojami ir lesbietes, geji, biseksuāļi, transpersonas un interseksuāļi, jo daudzviet sabiedrībā ir  dziļi iesakņojusies homofobija un transfobija, turklāt nav nodrošināta pienācīga tiesiskā aizsardzība pret diskrimināciju seksuālās orientācijas un dzimuma identitātes dēļ.