#Jaunumi Patvēruma meklētāji
Beglu diena
nac_0_0.png

Šodien, 20. jūnijā, visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bēgļu diena.  Šajā dienā visā pasaulē tiek rīkoti pasākumi, lai vērstu sabiedrības uzmanību un radītu izpratni par patvēruma jautājumiem pasaulē, kā arī solidarizētos ar tiem cilvēkiem, kam dažādu iemeslu dēļ nācies atstāt savas mājas, lai dotos bēgļu gaitās.

Starptautisku organizāciju dati liecina, ka bēgļu skaits pasaulē ievērojami pieaug. Kā vēsta ANO Bēgļu aģentūras jaunākais ziņojums “Globālās tendences”, 2022. gada beigās visā pasaulē bija 108,4 miljonu piespiedu kārtā pārvietotu cilvēku, kuri pameta savas mājas, lai bēgtu no kara, vardarbības, vajāšanas, cilvēktiesību pārkāpumiem un citiem nopietni traucējošiem notikumiem, aptuveni pusei šo cilvēku nākot vien no 3 valstīm – Sīrijas, Ukrainas un Afganistānas. Salīdzinot ar 2021.gada datiem, šis skaitlis ir pieaudzis par 19,1 miljonu cilvēku, un diemžēl, līdz šī gada maijam kopējais skaits piespiedu kārtā pārvietoto cilvēku jau sasniedzis 110 miljonus (Pēc UNHCR 2023.gada apkopojuma).

Uzsākot dzīvi svešā valstī, ir svarīgi, lai cilvēki nepaliktu vieni un saņemtu kvalitatīvu valsts atbalstu un palīdzību sadzīvisku jautājumu risināšanā. Tāpēc Fonds nodrošina patvēruma meklētājiem sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu, kas ietver praktisku atbalstu un  palīdz apgūt ikdienā nepieciešamās prasmes, kā arī sniegt atbalstu dažādu formalitāšu sakārtošanā - dzīvesvietas, apģērba un darba iespēju nodrošināšanā.  No 2022. gada sākuma līdz 2023. gada aprīlim Fonds sadarbībā ar nodibinājumu “Caritas Latvija” sniedzis sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu 637 patvēruma meklētājam un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Lielākais cilvēku skaits nācis no kara vai politiskās nestabilidātes skartām valstīm - Afganistānas, Baltkrievijas, Krievijas, Irākas un citām valstīm.

Latvijā jau vairāk nekā gadu bēgļu tēma ir bijusi īpaši aktuāla saistībā ar pilna mēroga Krievijas iebrukumu Ukrainā. Kopš kara sākuma Latvija ir uzņēmusi vairāk nekā 45 000 bēgļu no Ukrainas, kas reģistrējušies pagaidu aizsardzībai, veidojot aptuveni 2,4 procentus no iedzīvotāju skaita. Tas ir lielākais bēgļu pieplūdums Latvijas vēsturē. Pērn Fonds kā vienu no galvenajām prioritātēm izvirzīja atbalsta sniegšanu civiliedzīvotājiem no Ukrainas. Gada laikā tika izstrādāta jauna un pielāgotas vairākas esošās atbalsta programmas, kas sniedz mērķtiecīgu, uz galvenajām vajadzībām vērstu atbalstu - izveidots informatīvais zvanu centrs “Palīdzība ukraiņiem Latvijā”, rastas iespējas pārtikas un pamata materiālā atbalsta paku pieejamībai, nodrošināta bezmaksas latviešu valodas mācība visos Latvijas reģionos, uzsākta atbalsta programma “Sociālā mentora nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotājiem”, kā arī sniegts nozīmīgs atbalsts Latvijas nevaldības organizācijām un brīvprātīgā darba aktivitātēm, lai palīdzētu koordinēt atbalstu un palīdzības sniegšanu Ukrainai un Ukrainas bēgļiem. Kopš programmas iedzīvināšanas 2022. gada aprīlī līdz šī gada jūnija vidum sociālā mentora atbalstu jau ir saņēmuši 1853 Ukrainas civiliedzīvotāji Latvijā.

No šī gada sākuma Fonds uzsāka jauna pakalpojuma attīstīšanu - Vienas pieturas aģentūra (VPA) ārzemniekiem. VPA pakalpojumus var saņemt trešo valstu pilsoņi, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, un personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība (bēgļi, personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss, un patvēruma meklētāji).  Konsultācijās iespējams noskaidrot informāciju saistībā arī ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem valstī, nodarbinātību, mājokli, veselības aprūpi, izglītību, humāno palīdzību, kā arī saņemt palīdzību individuālo situāciju risināšanai. Šobrīd aģentūra jau nodrošina mutiskos un rakstiskos tulkojumus atsevišķās retajās valodās - arābu, dari, farsi, tadžiku, turku un azeru. Plānots pakāpeniski palielināt sniegto pakalpojumu klāstu - ieviest rakstisko tulkošanu, juridiskās konsultācijas, psihologa un psihoterapeita individuālās konsultācijas. 

 

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.