Izstāstīt saliedētību Jaunumi
Ilustratīvs attēls

Otrdien, 2023. gada 24. janvārī, Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” un Sabiedrības integrācijas fonds sabiedrības vārdā Valsts prezidentam pasniegs unikālu mākslas darbu, kuru veidojuši cilvēki ar invaliditāti un līdzcilvēki, lai pievērstu uzmanību nepieciešamībai risināt jautājumus par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā un diskriminācijas mazināšanu.

Ar Egilu Levitu arī tiks pārrunāta esošā situācija un nepieciešamie risinājumi, lai sekmētu cilvēku ar invaliditāti integrēšanu sabiedrībā. Tikšanās reizē piedalīsies “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis, Latvijas Nedzirdīgo Savienības prezidents Edgars Vorslovs, Rīgas vājredzīgo un neredzīgo biedrības “Redzi mani” valdes priekšsēdētāju Līga Ķikute, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce un Sociālās saliedētības departamenta direktore Alda Sebre.

“Cilvēki ar invaliditāti tāpat kā ikviens no mums ir pelnījuši tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi sabiedrībā. Tomēr tieši cilvēki ar kustību traucējumiem nereti saskaras ar noraidošu attieksmi un pastāv dažādi šķēršļi, kas liedz pilnvērtīgi dzīvot un iekļauties sabiedrībā. Pēdējos gadus cilvēku ar invaliditāti skaitam ir tendence pieaugt, līdz ar to arvien aktuālāki kļūst dažādi savstarpēji saistīti jautājumi – vides pieejamība, vienlīdzība darba tirgū, atbalsta pasākumu pilnveidošana, sabiedrības izglītošana,” uzsver Ivars Balodis.

“Sabiedrībā vēljoprojām pastāv salīdzinoši vāja izpratne par cilvēku tiesībām un iespējamo rīcību diskriminācijas novēršanai. Būtiski uzsvērt, ka nevienlīdzība un diskriminācija rada nelabvēlīgas sekas cilvēku iespējām iekļauties un pilnvērtīgi funkcionēt sabiedrībā, viņu nākotnes iespējām, labbūtībai un labklājībai, savukārt Latvijas tautsaimniecībai tas nozīmē, ka darba tirgū pilnvērtīgi netiek izmantots viss cilvēkkapitāls. Tāpēc jautājums ir jāskata plašākā kontekstā, sadarbojoties dažādām institūcijām un NVO. Saliedētā sabiedrībā ir svarīga visu sabiedrības grupu potenciāla īstenošana un cieņpilna attieksme,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Tikšanās notiks plkst. 10.00 Rīgas pilī, Pils laukumā 3, Rīgā.

Sabiedrības integrācijas fonda un Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” īstenotās kampaņas “Sajūti. Sadzirdi. Saproti.” laikā pērn vasarā vairāk nekā 200 cilvēki piedalījās īpaša mākslas darba veidošanā. “Pikselēšanas darbnīcas” idejas pamatā bija apzināšanās, ka ikviens no mums tāpat kā pikselis ir maza daļa no kā lielāka, kas izveidojas mijiedarbības procesā. Darbnīcā, uz sieta savienojot audumu strēmeles un ļaujot vaļu iztēlei un pirkstu veiklībai, katrs radīja savu pikseli. Pēc tam tekstilmākslinieces no tiem izveidoja tekstila kolāžu.

Kampaņas mērķis bija veicināt izpratni un palielināt sabiedrības informētību par personu ar invaliditāti ikdienu, lomu sabiedrībā, diskriminācijas pazīmēm, ar ko nākas saskarties šai sabiedrības daļai, kā arī rosināt domāšanas maiņu un stiprināt pārliecību, ka katra paša rīcība un attieksme var veicināt šo personu sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā. Plašāk par kampaņu lasi www.apeirons.lv.

Foto avots: president.lv.