Jaunumi Sociālās inovācijas
foto ar līmlapiņām

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) sadarbībā ar Spāniju, Franciju un Zviedriju īsteno Eiropas Savienības finansētu projektu BuiCaSuS (Building Capacity for a Sustainable Society) ilgtspējīgas sabiedrības kapacitātes celšanai. Lai apzinātu sociālo inovāciju ekosistēmu Latvijā, sociālo inovāciju praktiķi aicināti aizpildīt aptaujas anketu.

Buicasus mērķis ir veicināt starpvalstu sadarbību un savstarpēju mācīšanos, lai izveidotu vai stiprinātu iestādes un organizācijas, kas šajās četrās valstīs darbojas vai varētu darboties kā nacionālie sociālo inovāciju kompetences centri, kā arī lai attīstītu sociālo inovāciju ekosistēmu tajās. 

Sociālā inovācija atbilst sociālajai vajadzībai, paredz aktuālo sociālo problēmu risinājumu izstrādi un ieviešanu praksē, kā arī līdzekļu un resursu lietderīgāku pielietojumu. Sociālās inovācijas var būt jauni produkti, pakalpojumi, modeļi, procesi, metodes u.c.. Vienlaikus sociālās inovācijas ietver pēc iespējas dažādu ieinteresēto pušu (piemēram, NVO, valsts vai pašvaldību pārstāvji, privātpersonas, uzņēmēji) sadarbību sociālo problēmu risināšanā.

Aptaujas anketa ir pirmais posms plašākam sociālo inovāciju iniciatīvu sociālo pakalpojumu jomā nacionālās ekosistēmas izpētes un analīzes procesam, tādēļ lūdzam jūs atbalstīt projektu. Ja esat praktiķis, kas ikdienā sastopas vai strādā ar sociālām inovācijām sociālo pakalpojumu jomā, lūdzam sniegt informāciju par to/tām, aizpildot šo anketu vienu vai vairākas reizes.

Savukārt, ja zināt kādas organizācijas* vai personas,** kas varētu sniegt savu ieguldījumu vai aizpildīt anketas patstāvīgi, lūdzam pārsūtīt tām šo e-pastu.

* - piemēram, NVO - sociālo inovāciju ideju autorus vai sociālajos uzņēmumus, kas īsteno inovācijas sociālo pakalpojumu jomā ar peļņu nesošas uzņēmējdarbības palīdzību – sociālais SIA, kas reģistrēts Labklājības ministrijas reģistrā;

** - piemēram, personas NVO, pašvaldību attīstības vai projektu nodaļās, akadēmiskajās aprindās, valsts pārvaldes institūcijās.

Iegūtā informācija tiks izmantota, lai otrajā posmā iegūtu vairāk un detalizētāku informāciju par vairākām no reģistrētajām sociālo inovāciju iniciatīvām sociālo pakalpojumu jomā un visbeidzot dažas no tām tiks izvēlētas  padziļinātai gadījumu izpētei, lai saprastu, kādi apstākļi veicinājuši SI  attīstību un vienlaikus identificētu galvenos šķēršļus, kas  to kavē.

Aizpildīt aptaujas anketu par sociālo inovāciju iniciatīvām līdz 27.04.2022 iespējams ŠEIT.

Izsakām pateicību tām dažām organizācijām, kas līdzīgu anketu aizpildīja jau pagājušā gada decembra sākumā. Aptauju tādā gadījumā nav nepieciešams atkārtoti pildīt.  

Inga Kalniņa

Projekta koordinatore
inga.kalnina [at] sif.gov.lv