Jaunumi Ģimenēm
trento

Ģimeņu labklājības veicināšana ir viens jautājumiem, kam tiek pievērsta uzmanība ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē. Eiropas Komisija ir konsekventi atbalstījusi un turpinās atbalstīt ģimeņu labklājību, izmantojot vairākas politikas, un īpaši lielu uzmanība tiek pievērsta demogrāfijas problēmām.

Pieredzes apmaiņa izaicinājumu pārvarēšanai

Šī gada rudenī Latvijas ģimeņu atbalsta programmu vārds izskanēja starptautiski, stāstot par programmu “Ģimenei draudzīga pašvaldība” Itālijas provincē Trentino, kur norisinājās ģimenei draudzīgu pašvaldību konference. Lai arī Itālijas administratīvi teritoriālais iedalījums ievērojami atšķiras no Latvijas, tomēr nodrošināt ģimenēm draudzīgu vidi ir vienlīdz būtiski gan mums, gan siltajā dienvidu valstī.

Itālijā lielu daļu atbalsta nodrošina pašvaldības, līdz ar to šī starptautiskā pieredzes apmaiņa sniedza ieskatu citu valstu pieredzē, ko pēcāk iespējams adaptēt arī Latvijā, ieviešot jaunas prakses ģimeņu atbalstam.

Labās prakses piemērs – “Ģimenei draudzīga pašvaldība”

Konferences dalībnieki novērtēja Latvijas programmu “Ģimenei draudzīga pašvaldība”, atzīstot, ka tas, ka valsts šādu atbalsta programmu nodrošina, ir ļoti būtiski. Īpaši pārsteidzošs dalībniekiem šķita programmas mērogs, koncepts un atbalsta apjoms. Atzinību guva arī konkurss “Ģimenei draudzīga pašvaldība”, kurā tiek apkopota visa informācija par pašvaldību pakalpojumiem, kas ir ērti un noderīgi iedzīvotājiem un, protams, finansiālais atbalsts konkursā, kas ļauj ieguldīt vides uzlabošanā.

Protams, arī Itālijā tiek realizētas prakses, ko nākotnē varētu attīstīt Latvijā. Piemēram, uzlīmes uz skatlogiem, kas apliecina būšanu ģimenei draudzīgiem, norādot, piemēram, informācijas centrus vai kafejnīcas, kur pieejamas māmiņu istabas.

Atbalsts ģimenēm ar bērniem

Konference notika Storo pašvaldībā, kuru skārusi depopulācija, tādēļ īpaša uzmanība tiek pievērsta ģimenēm un  tam, lai kļūtu bērniem draudzīgi – organizējot izglītojošas aktivitātes, stāstu vakarus u.c. aktivitātes. Pašvaldībā ir daudz neizmantotu un neapdzīvotu ēku, tāpēc ieviests projekts, lai piesaistītu jaunās ģimenes no citiem reģioniem, kas spētu tās apdzīvot vai izmantot šīs ēkas vietējo tūristu piesaistei, tādējādi no 200 pilsētas viesiem 2020. gadā palielinot viesu skaitu līdz 450 2021. gadā.

Viens no būtiskākajiem izaicinājumiem, ar ko nākas saskarties ģimeņu labklājības veicināšanas kontekstā, ir dzimstības rādītāji. Līdzīgi kā Latvijā, arī Itālijā dzimstības rādītāji ir izaicinoši un pirmie bērni dzimst vēlāk.

Ar stratēģisko likumdošanas plānu dzimstības atbalstam iepazīstināja Sociālās kohēzijas, ģimenes un dzimstības aģentūras ģenerāldirektors Lučāno Malfers: “Demogrāfiskie dati ir problemātiski, potenciālo māmiņu skaits vecumā no 30 līdz 35 gadiem samazinās un jaunieši pamet mājas tikai vidēji 30 gadu vecumā. Tomēr, neraugoties uz to, Trentino izceļas ar ģimeņu, kurās ir trīs un vairāk bērnu, pieaugumu, jo tās atbalsta vietējā ģimenes politika. Pēdējos gados arī īpaša uzmanība pievērsta mājokļu pieejamības jautājumiem.”

Ģimenes vērtības apzināšanās jau no mazotnes

Iezīmējot potenciālos nākotnes scenārijus, uzstājās Trento universitātes profesors Roberto Poli, kurš uzsvēra, ka būtiska ir ģimeņu labklājības plānošana un ieceres, kas virza uz ilgtspējīgu kopienu attīstību. “Kritiskie soļi ir darba meklēšana, pirmā bērna piedzimšana, bezdarbs, pensionēšanās. Mums ir jāizstrādā mērķtiecīga politika, lai palīdzētu ģimenēm šajās kritiskajās dzīves jomās. Ģimenes politiku varētu sākt skaidrot jau no skolas vecuma, lai palīdzētu jaunākajām paaudzēm labāk apzināties ģimenes vērtību.”

Vizītes ietvaros SIF pārstāves apciemoja zinātnes centru “MUSE”, kas īpaši izceļams ģimeniskas vides ieviešanā, piedāvājot bērniem un ģimenēm īpašas ekspozīcijas, nodrošinot mājīgas telpas, pat maiņas bērnu drēbes vai autiņbiksītes, ja tas nepieciešams.

Zane Jēkabsone

sabiedrisko attiecību speciāliste
zane.jekabsone [at] sif.gov.lv