#Diaspora #NVO #Jaunumi
Diasporas NVO atbalsts

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludina atklāta projektu pieteikumu konkursa rezultātus programmas “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” ietvaros. Programmā apstiprināti 13 projekti, kuri tiks īstenoti Latvijā, Eiropā un citviet pasaulē ar mērķi veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību un stiprināt saikni ar Latviju.

Ar SIF piešķirtā finansējuma palīdzību arī šogad tiks stiprināta diasporas nevaldības organizāciju (NVO) kapacitāte, visā pasaulē nodrošināta latviešu interešu pārstāvniecība Ārlietu ministrijas Diasporas konsultatīvās padomes vai citās darba grupās un organizēts pirmais diasporas kopienu sadarbības forums. Apstiprinātie projekti ļaus stiprināt sadarbību starp starptautiskajās organizācijās strādājošajiem Latvijas diasporas profesionāļiem un jauniešiem Latvijā un diasporā, ļaujot Latvijas jauniešiem ar diasporas mentoru un informatīvu semināru palīdzību smelties drosmi un pieredzi, tādējādi  veicinot Latvijas atpazīstamību pasaulē. Tāpat tiks rīkoti biznesa semināri priekš Latvijas uzņēmējiem, kuriem interesē uzņēmējdarbības attīstīšana Apvienoto Arābu Emirātu reģionā un kuriem būtu nepieciešams praktisks atbalsts un kontaktu loks. Īstenota latviešu valodas un latvisko tradīciju skola, kā arī attīstīts projekts “Sietiņš” , kas veido unikālu diasporas skolām nepieciešamu mācību materiālu e-katalogu ar e-meklēšanas iespējām, kuru lieto diasporas latviešu skolas ASV, Austrālijā, Dienvidamerikā, Eiropā un Kanādā. Kā arī tiks īstenotas informatīvas aktivitātes, lai sekmētu diasporas pilsonisko aktivitāti saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

2024. gadā projektus īstenos biedrības “Latviesi.com”, “Eiropas jaunieši”,  “Eiropas Latviešu apvienība” (ELA), “Ekonomiskā sadarbība un investīcijas Latvijai” “Latvieši pasaulē” muzejs un pētniecības centrs, Latviešu kultūras biedrība “SAIME”, Latviešu Nacionālā Apvienība Kanādā (LNAK), Pasaules Latviešu Amatieru Teātru savienība (PLATS), Community Group “CARING MINDS FOUNDATION”, “Latviešu Kopiena Emirātos”, Ārvalstu organizācijas  “Pasaules Brīvo latviešu apvienība” (PBLA) pārstāvniecība Eiropas Latviešu apvienība.

Projektu konkursā varēja piedalīties NVO, kuru primārais darbības mērķis ir diasporas interešu pārstāvība, kā arī pasākumu īstenošana, kas veicina diasporas kopienu savstarpējo sadarbību un stiprina saikni ar Latviju. Konkursā kopumā tika iesniegti 27 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto finansējuma summu 310 874,00 EUR, no kuriem apstiprināti 13 projekti  ar programmas finansējumu 179 120,00 EUR apmērā.

“Stiprinot diasporas NVO, mēs sekmējam pilsoniskās līdzdalības iespējas mūsu valstspiederīgajiem ārvalstīs. Ar diasporas NVO projektu palīdzību tiek stiprināta ārvalstīs mītošo latviešu nacionālā identitāte un veicināta pilsoniskā līdzdalība, interešu pārstāvība un iesaiste Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē, ekonomikā, kultūrā, kā arī valsts pārvaldē, tā palielinot remigrācijas iespēju tiem, kas labprāt atgrieztos,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.  

Projektu pieteikumus izskatīja vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija pa vienam pārstāvim no Ārlietu ministrijas, Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nevalstiskā sektora dalībniekiem, Diasporas konsultatīvās padomes nevalstiskā sektora dalībniekiem.

Ar plašāku informāciju par programmu un konkursa rezultātiem iespējams iepazīties SIF majāslapā un  Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformā (MAP).

 

Līga Āboliņa

Programmas vadītāja
liga.abolina [at] sif.gov.lv