#Jaunumi #NVO #Diaspora
Diaspors nometnes

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis projektu pieteikumu konkursu “Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm”. Konkursa mērķis ir atbalstīt nevaldību organizāciju (NVO), t.sk. diasporas organizāciju projektus, kuri veicina diasporas saiknes ar Latviju saglabāšanu un tās nacionālās identitātes stiprināšanu. Konkursa ietvaros pieejamais finansējums 2024.gadā ir 140 865 EUR, savukārt vienam projekta pieteikumam pieejamais maksimālais finansējums ir 14 000 EUR.

Konkursā tiks atbalstīti projekti, kuros paredzētās aktivitātes ir vērstas uz programmas mērķa sasniegšanu un kuru ietvaros notiek: izglītojošas aktivitātes, kas sekmē latviešu kultūras, vēstures un valodas zināšanu apguvi; zinātniski pētnieciskās aktivitātes (t.sk. bērnu iesaistīšana iedzīvotāju atmiņu pierakstīšanā, ekspedīcijas, novadpētniecība u.c.); diskusijas, forumi, debašu klubi; konkursi, viktorīnas, radošās darbnīcas; kultūras un sporta aktivitātes; pārgājieni un ekskursijas; citas aktivitātes, kuras atbilst programmas mērķim.

Projekta mērķa grupa ir diasporas bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Nometnes iespējams organizēt gan Latvijā, gan diasporas mītnes zemēs. Nometnēs, kas tiek īstenotas Latvijā, diasporu pārstāvošo bērnu īpatsvars mērķa grupā nedrīkst būt mazāks par 50% no kopējā mērķa grupas dalībnieku skaita. Tikmēr ārzemēs rīkotajām nometnēm nav obligātas prasības piesaistīt bērnus no Latvijas. Viena gada programmas ietvaros gan diasporas, gan Latvijas bērni var piedalīties ne vairāk kā vienā programmas finansētā nometnē. Nometņu norises ilgums ir vismaz piecas dienas.

“Diasporas nometnes ir lielisks veids, kā neformālā veidā stiprināt diasporas bērnu un jauniešu saikni ar Latviju, iegūt jaunus draugus un zināšanas par Latviju, tās dabu, kultūru, vēsturi un valodu, tā palielinot reemigrācijas iespēju tām ģimenēm, kas labprāt atgrieztos,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Konkursā pieejamais finansējums ir 140 865 EUR,  no tā puse jeb 70 432,50 EUR paredzēti diasporas nometnēm, kas tiek rīkotas diasporas mītnes zemēs un   70 432,50 EUR diasporas nometnēm, kas tiek rīkotas Latvijas Republikā. Projekta izmaksu attiecināmības periods ir no 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 30.septembrim. Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2024.gada 30.septembrim.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2023. gada 9. oktobra  plkst. 12.00. Projekta pieteikumu jāiesniedz elektroniski Fonda e-pasta adresē: nometnes@sif.gov.lv. Projekta iesniedzējs var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu.

Projektu iesniedzēju ērtībai 2023. gada 19. septembrī plkst. 11.00 tiešsaistē notiks informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas. Dalība seminārā tikai iepriekš piesakoties, rakstot uz e-pastu liga.abolina@sif.gov.lv un norādot savu vārdu un uzvārdu, kā arī pārstāvēto organizāciju.

Projektus var iesniegt  NVO, kuras pēdējo četru gadu laikā ir organizējušas vismaz divus pasākumus latviešu diasporas bērniem un jauniešiem.

Projektu pieteikumus vērtēs projektu pieteikumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā būs pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Ārlietu ministrijas, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes, Diasporas konsultatīvās padomes un Fonda sekretariāta pārstāvis.

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi".

Līga Āboliņa

Programmas vadītāja
liga.abolina [at] sif.gov.lv