#StandWithUkraine
SIF atbalsts Ukrainai

Lai atbalstītu Ukrainas civiliedzīvotājus, kuri par mājvietu izvēlējušies Latviju un veicinātu viņu iekļaušanos valsts sociālajā un ekonomiskajā vidē, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) kopš kara sākuma īsteno vairākās atbalsta programmas. Līdz 2023. gada nogalei pa informatīvo tālruni  “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” kopumā saņemti 77 958 zvani, Vienas pieturas aģentūrā (VPA) sniegtas 1431 konsultācijas, 9556 cilvēki apmeklējuši latviešu valodas kursus, vairāk nekā 10 000 cilvēku piedalījušies kultūrorientācijas kursos un pasākumos, izsniegtas 234 572  pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas un sociālā mentora atbalstu saņēmuši 2158 cilvēki. Kā arī sniegts nozīmīgs atbalsts Latvijas nevaldības organizācijām un brīvprātīgā darba aktivitātēm, lai palīdzētu koordinēt atbalstu un palīdzības sniegšanu - divu gadu laikā atbalstīti 166 projekti 4,8 milj. eiro apmērā.

“Jau Krievijas iebrukuma sākumposmā Sabiedrības integrācijas fonds uzņēmās būtisku lomu atbalsta sniegšanas koordinācijā Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā. Atskatoties uz paveikto, esam patiesi gandarīti, ka īsā laikā izdevās pielāgot jau esošās fondu programmas, kā arī radīt pakalpojumus, kas veidoti Ukrainas iedzīvotāju vajadzībām un pieejami ērtā veidā. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, ir jāvirzās tālāk un jādara viss, lai šie  cilvēki ne tikai justos šeit labi, iemīlētu mūsu sabiedrību, kultūru un valodu, bet arī varētu veiksmīgi iekļauties darba tirgū un izglītības sistēmā. Kā arī tiktu izmantots iebraukušo speciālistu potenciāls, kurš Latvijā vairākās jomās ir ļoti gaidīts,” stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem vienuviet, 2022. gada 2. martā darbu uzsāka  SIF izveidotais vienotais informatīvais tālrunis  “Palīdzība ukraiņiem Latvijā”  27 380 380, kurš darbojas vēl joprojām. Līdz 2023. gada nogalei kopumā saņemti 77 958 zvani (2022. gadā - 67 000, 2023. gadā - 11 261)

Pērn darbu uzsāka Vienas pieturas aģentūra ārzemniekiem (VPA), tā sniedz individuālu atbalstu un konsultācijas par dzīvi Latvijā visiem trešo valstu pilsoņiem, tostarp Ukrainas civiliedzīvotājiem. 2023.gadā sniegtas 1431 konsultācijas, kas sastāda 35% no kopējā konsultāciju skaita. Ukrainas civiliedzīvotājiem visbiežāk jautājumi saistīti ar praktiskiem jautājumiem par dzīvi Latvijā, e-pakalpojumu saņemšanu, darba iespējām un tiesībām, kā arī valodas apmācību iespējām.

Kopš 2022. gada pavasara līdz 2023. gada nogalei SIF īsteno programmu “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”, divu gadu laikā valodas kursus apmeklēja 9556 cilvēki.  2022. gadā  mācības kopā apmeklēja 3 507 personas, savukārt no 2023. gada pavasara līdz 15. decembrim šo iespēju izmantojuši 6049 cilvēki. Bezmaksas latviešu valodas mācības tika nodrošinātas visos Latvijas reģionos gan klātienē, gan attālināti, gan arī hibrīda režīmā. 

Ar sniegto finansējumu nevaldības organizācijām (NVO) SIF mērķēti palīdz veicināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības iesaisti, interešu pārstāvības un citas pilsoniskās aktivitātes darbībām, lai palīdzētu koordinēt atbalstu un palīdzības sniegšanu Ukrainai un Ukrainas bēgļiem. Divu gadu laikā atbalstīti 166 projekti 4,8 milj eiro apmērā.

Kopīgās interesēs balstīti pasākumi ir svarīgs elements gan Ukrainas civiliedzīvotāju, gan uzņemošās sabiedrības locekļu savstarpējās saiknes veidošanā. 2023. gadā tika uzsākta programma “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem”, tās ietvaros atbalstīti  27 projekti  un īstenoti vairāk nekā 118 pasākumi, kuros piedalījās 10160 Ukrainas civiliedzīvotāji Latvijā. Projektu ietvaros tika nodrošināti Kultūrorientācijas kursi visos Latvijas reģionos, kā arī pasākumi un citas aktivitātes, kas sekmē Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un uzņemošo kopienu. Apstiprinātie projekti ietvēra izglītojošas ekskursijas uz apskates vietām Latvijā, aktīvās atpūtas, sadarbības un saliedēšanās pasākumus, domapmaiņas un valodas klubus, uzņēmējdarbības darbnīcas ar mērķi veicināt iekļaušanos Latvijas tautsaimniecībā,  u.c. pasākumus.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām un Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai ietvaros ar partnerorganizāciju starpniecību tiek izsniegtas pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas arī Ukrainas civiliedzīvotājiem. No 2022. gada marta izsniegti 234 572 atbalsta komplekti (153 421 pārtikas, 72 934 higiēnas komplekti, 3836 skolas piederumu komplekti, speciālie komplekti maziem bērniem – bērnu pārtika 2553 un bērnu higiēnas preces 1828). Pakas iespējams saņemt vairāk kā 400 izdales punktos visā Latvijā, bet siltu maltīti kādā no 29 zupas virtuvēm.

2022. gada aprīļa līdz 2023. gada nogalei tika īstenota atbalsta programmas “Sociālā mentora nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotājiem”. Sociālā mentora atbalstu izmantoja 2158 cilvēki. Programmas mērķis bija sniegt Ukrainas civiliedzīvotājiem praktisku atbalstu, veidojot personas izpratni par dzīvi Latvijā, palīdzēt iegūt nepieciešamās prasmes ikdienas situāciju risināšanā un rosināt attīstīt jaunas iemaņas, tādejādi veicinot Ukrainas civiliedzīvotāju sociālekonomisko iekļaušanos. Sociālā mentora pakalpojums Ukrainas civiliedzīvotājiem tika nodrošināts Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana"  ietvaros.

Ukrainas iedzīvotāji izrādījuši interesi arī par SIF Goda ģimenes programmu. SIF izsniegtās apliecības “Goda ģimene” atlaižu piedāvājumus precēm un pakalpojumiem, ko piedāvā vairāk nekā 450 uzņēmumi un valsts iestādes visā Latvijā, var saņemt arī daudzbērnu ģimenes no Ukrainas, kā arī ārkārtas aizbildņu ģimenes, kuras rūpējas par bērnu vai bērniem no Ukrainas. Kopumā izsniegtas ap 500 apliecībām.

Ilze Sarkanābola

Sabiedrisko attiecību vadītāja
ilze.sarkanabola [at] sif.gov.lv