#Jaunumi #Ģimenēm #EsFondi
skolas lietas
Atbalsta pakas

Lai palīdzētu uzsākt skolas gaitas maznodrošināto, trūcīgo, kā arī krīzes situācijā nonākušo ģimeņu bērniem, Sabiedrības integrācijas fonds Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas ietvaros aicina saņemt mācību piederumu komplektus, kas paredzēti bērniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem. Atbalsta komplektus ģimenes var saņemt izdales punktos visā Latvijā.

Nabadzība un sociālā atstumtība vēljoprojām daudzās Eiropas Savienības valstīs ir būtisks izaicinājums. Lai sniegtu kritiski svarīgu atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās un mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības integrācijas fonds kopā ar sadarbības partneriem īsteno Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmu, kuras mērķis ir sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī ar dažādu papildpasākumu palīdzību veicināt sociālo iekļaušanu.

Pieejami divu veidu mācību piederumu komplekti – sākumskolas skolēniem (t.i. bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadiem) un pamatskolas skolēniem (t.i. bērniem vecumā no 11 līdz 16 gadiem). Mācību piederumu komplektā sākumskolas skolēniem iekļauta mugursoma, klades, burtnīcas, nošu burtnīca, zīmēšanas papīrs, aplikācijas papīrs, kartons, pildspalvas, zīmuļi, flomāsteri, dzēšgumijas, otas, šķēres, lineāls, līme, akvareļu, guaša krāsas u.c. kancelejas piederumi, savukārt mācību piederumu komplektā pamatskolas skolēniem iekļautas klades, burtnīcas, nošu burtnīca, zīmēšanas papīrs, aplikācijas papīrs, kartons, pildspalvas, zīmuļi, flomāsteri, dzēšgumijas, otas, šķēres, lineāls, transportieris, līme, akvareļu, guaša krāsas, rasetne u.c. skolas gaitām nepieciešamas lietas. Komplektu saturs var mainīties.

Mācību piederumu komplektus var saņemt ģimenes ar bērniem, tai skaitā Ukrainas civiliedzīvotāju ģimenes, kuras: atbilst trūcīgas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusam, kā arī, ja tās atbilst tādas maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī nepārsniedz 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai un 264 euro katrai nākamai personai mājsaimniecībā. Par katru bērnu atbilstošajā vecumā kalendārā gada laikā var saņemt vienu komplektu.

Pašlaik partnerorganizācijas nodrošina mācību piederumu, pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali un papildpasākumu īstenošanu 419  izdales vietās visā Latvijā, kā arī maltīšu sagatavošanu un izdali 29 vietās.

Plašāka informācija par komplektu izdales vietām visā Latvijā: https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas.