Jaunumi #StandWithUkraine
Izsludinatas latviesu valodas macibas

Atsaucoties uz lielo Ukrainas civiliedzīvotāju pieprasījumu apgūt latviešu valodu, valdība lēma piešķirt finansējumu 4.milj apmērā latviešu valodas kursu īstenošanai. Saistībā ar pieņemto lēmumu Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) izsludina atklātu pieteikumu konkursu pakalpojumu sniedzējiem “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” ar mērķi nodrošināt visos Latvijas reģionos bezmaksas latviešu valodas mācības pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Lai īstenotu Ministru kabineta rīkojumā “Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam” paredzēto – nodrošinātu latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem – valdība 18. aprīlī lēmapārdalīt finansējumu, kas nepārsniedz 4 029 836 eiro. Valdības pārdalītais finansējums paredzēts latviešu valodas kursu organizēšanai līdz š.g. 31. decembrim, kas ļaus īstenot latviešu valodas mācības aptuveni 5300 Ukrainas civiliedzīvotājiem. 

Konkursa mērķis ir paplašināt latviešu valodas mācību nodrošinātāju loku, sniedzot iespēju pieteikties arī tiem, kuri neiesniedza pieteikumus Fonda izsludinātajā konkursā gada sākumā. Mācību īstenotājiem būs nodrošina bezmaksas latviešu valodas mācības visos Latvijas reģionos pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, t.sk. arī nepilngadīgajiem ar iegūtu vidējo izglītību vismaz 120 akadēmisko stundu apjomā no A1 un augstākā līmenī, atbilstoši personas zināšanām. Sekmīgi kursu pabeigušajiem dalībniekiem būs jānodrošina iespēja kārto valsts valodas prasmju pārbaudījumu (VISC), sākot ar A2 līmeni.  

Mācību īstenotājiem pieteikumus iespējams iesniegt līdz 2023. gada 15. maija plkst. 12.00. Pieteikumus latviešu valodas mācībām var iesniegt Valsts Izglītības Informācijas Sistēmā reģistrēta izglītības iestāde, neatkarīgi no tās juridiskā statusa vai iestādes veida (vispārējās, speciālās, profesionālās, augstākās, pieaugušo u.c. izglītības iestāde), kas darbojas saliedētas sabiedrības attīstības, izglītības vai sociālās iekļaušanās jomā. 

Krievijas izraisītās karadarbības rezultātā Ukrainas civiliedzīvotāji vēl joprojām ir spiesti atstāt savas dzīvesvietas, dodoties meklēt patvērumu drošākās valstīs, tostarp Latvijā. Pērn interese apgūt latviešu valodu nebija tika liela kā sākotnēji prognozēts, kas skaidrojams ar Ukrainas civiliedzīvotāju lielo cerību ātri atgriezties savās mājās. Diemžēl karadarbībai ieilgstot, interese apgūt latviešu valodu šogad ir ievērojami palielinājusies. Reaģējot uz lielo interesi, mums ciešā sadarbībā ar Kultūras ministriju operatīvi izdevies panākt lēmumu par finansējuma piešķiršanu latviešu valodas mācību īstenošanai, kā rezultātā valdība 18. aprīlī lēmapiešķirt finansējumu 4 milj. apmērā. Valsts valodas zināšanas ir neatņemams priekšnosacījums, lai veiksmīgi iekļautos Latvijas darba tirgū, tāpēc mūsu kopīgs uzdevums, ir rast iespējas nodrošināt latviešu valodas mācības visiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem ir šāda vēlme.” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce. 

20. martā Fonds izsludināja atklātā pieteikumu konkursa pakalpojumu sniedzējiem “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” apstiprināto mācību iestāžu sarakstu. Kopš marta Ukrainas civiliedzīvotāji bezmaksas latviešu valodas mācībām var pieteikties pie 21 pakalpojuma sniedzēja visā Latvijas teritorijā gan klātienē, gan attālināti, gan arī hibrīda režīmā. 

Valsts budžeta finansēto programmu „Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” SIF īsteno jau kopš 2022. gada. Pērn SIF īstenotās konkursa programmas rezultātā tika noslēgts 31 līgums ar organizācijām, kas nodrošināja latviešu valodas mācības visos Latvijas reģionos. Latviešu valodas mācības kopā apmeklēja 3 507 personas (sekmīgi apguvušas A1 valodas prasmes līmeni – 2 249 personas un A2 līmeni – 350 personas). Savukārt no šī gada marta līdz 27.aprīlim mācības  uzsākuši jau 2120 cilvēki. 

Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi". 

 

Ilze Sarkanābola

Sabiedrisko attiecību vadītāja
ilze.sarkanabola [at] sif.gov.lv