#Jaunumi #NVO #Ģimenēm
Ģimenēm

Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) apstiprinājis rezultātus projektu pieteikumu konkursam “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai”. Atbalstu projektu īstenošanai saņems 10 organizācijas par kopēju finansējumu 298 342,10 EUR.

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu pamatdarbības nodrošināšanai nevaldības organizācijām (NVO), kuras piedalās ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanā valsts līmenī. Ņemot vērā pieejamā finansējuma apmēru konkursā  no iesniegtajiem 26 projektu pieteikumiem apstiprināti 10.

Ar Fonda atbalstu projektu īstenos biedrības “Latvijas SOS – Bērnu ciematu asociācija”, “Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība”, “Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrība”, “Latvijas autisma apvienība”, “Latvijas Reto slimību alianse”, “Latvijas Bērnu labklājības tīkls”, “Palīdzēsim viens otram”, “Papardes zieds” un nodibinājumi “Bērnu slimnīcas fonds”, “Centra MARTA Liepājas nodibinājums”.

Apstiprināto projektu vidū ir tēmas, kas aptver vispārējo organizāciju kapacitātes celšanu un darbinieku zināšanu pilnveidi, sabiedrības izglītošanu un izpratnes veidošanu, kā arī citus ģimenēm aktuālus jautājumus: bērnu un jauniešu ar diabētu sociālo integrāciju sabiedrībā; ziedojumu piesaistes aktivitātes Bērnu slimnīcas Vecāku mājas darbības nodrošināšanai un brīvprātīgā darba aktivitāšu īstenošanai; atbalsta aktivitātes ģimenēm, kurās aug bērns/ jaunietis ar autiskā spektra traucējumiem (AST) un sociālās integrācijas iespējas ģimenēm, kurās ir cilvēks ar retu slimību; nodrošināt kvalitatīvu atbalstu sievietēm un bērniem, kas cietuši no vardarbības; turpināt nodrošināt nepieciešamo daudzbērnu ģimeņu interešu aizstāvību un projekta “BAROMETRS: ģimenes ar bērniem Latvijā”  aktivitātes, nodrošinot pierādījumos balstītu interešu aizstāvību sociālās aizsardzības, veselības aprūpes un izglītības jomās; kā arī sekmēt atbalsta sistēmas veidošanos ģimeņu, kuras audzina jauniešus ar intelektuālās attīstības traucējumiem, seksuālās un reproduktīvās veselības izglītības jomā.

“Lai īstenotu būtisku jautājumu risināšanu Latvijas ģimeņu labklājības veicināšanai, nepieciešama plašāka pilsoniskās sabiedrības iesaiste un ģimeņu interešu pārstāvošo NVO stiprināšana.  Iesniegtie projekti norāda uz vairākiem ģimenēm aktuāliem jautājumiem, kurus nepieciešams risināt dažādos līmeņos. Piešķirtais atbalsts NVO sniegs iespēju līdzdarboties, sekmējot nepieciešamās pārmaiņas,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Projektu pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēja komisija, kuras sastāvā bija pārstāvji no Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts kancelejas, Veselības ministrijas un Fonda Ģimeņu atbalsta programmu nodaļas.

Ar plašāku informāciju par programmu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi”.

Kristīne Ozola

Programmas vadītāja
kristine.ozola [at] sif.gov.lv

Ilze Sarkanābola

Sabiedrisko attiecību vadītāja
ilze.sarkanabola [at] sif.gov.lv