#Jaunumi #Ģimenēm
Grantu konkursa rezultati

Noslēdzies Sabiedrības integrācijas fonda (Fonds) īstenotās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” grantu konkurss, kas rīkots ar mērķi atbalstīt programmas statusu ieguvušos darba devējus, lai ieviestu ģimenēm draudzīgas darba organizācijas prakses un popularizētu ģimenei draudzīgu attieksmi sabiedrībā.  Grantu konkursa ietvaros 26 darba devēji īstenos projektus 75 tūkstošu EUR vērtībā.

Šis bija otrais gads, kad programmas dalībnieki varēja pieteikties grantu konkursam, pretendējot uz 3 000 EUR finansējumu vienam granta pieteikumam. Konkursā kopumā bija iesniegti 68 pieteikumi par kopā pieprasīto finansējumu 193 469,69 EUR. Ņemot vērā pieejamo konkursa finansējumu, apstiprināti tika 26 pieteikumi – 8 no publiskā un 18 no privātā sektora. Projektu vērtēšanā vienlīdzīga vērtējuma gadījumā priekšroka tika dota tiem pieteikumiem, kas nebija saņēmuši finansējumu iepriekšējā gadā.

Grantu saņēmušie darba devēji īstenos kopīgas aktivitātes darbiniekiem un viņu ģimenēm – izglītojošos pasākumus par drošību, labbūtību, veselību un veselīgu uzturu, darba un dzīves līdzsvaru, ģimenes dienas pasākumus ar mērķi stiprināt ģimeniskās vērtības un savstarpējo komunikāciju. Projektu ietvaros darba devēji izveidos atpūtas telpas darbiniekiem, grūtniecēm un vecākiem ar maziem bērniem, kā arī  īpašas bērnu uzturēšanās telpas darbavietās. Vairāki projekti paredzēti, lai risinātu darbinieku bērnu uzraudzību vasaras mēnešos, nodrošinot izzinošas aktivitātes telpās un ārpus tām. Projekta ietvaros plānota arī dzīvnieku patversmes “Ulubele” labiekārtošana. Projektus īstenos AS “G4S Latvia”, AS “Valmieras stikla šķiedra”, RP SIA “Rīgas satiksme”, SIA “ZZ Dats”, SIA “Grifs AG”, VAS "Valsts nekustamie īpašumi”, “Bērnu slimnīcas fonds”, “Siguldas novada pašvaldības Centrālā pārvalde”, SIA “Preiļu slimnīca”, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, SIA “Liepājas teātris”, SIA “Reitan Convenience Latvia”, SIA “Visma Labs”, “Valsts probācijas dienests”, AS “Eco Baltia”, SIA “Autentica”, SIA “Silmor” AS “Kesko Senukai Latvia”, SIA “Mammām un Tētiem”, SIA LSEZ “Trelleborg Wheel Systems Liepaja”, SIA “ERGO Insurance SE Latvijas filiāle”, SIA “Elnetworks”, SIA “DHL Express Latvia”, SIA “ieber.lv”, SIA “Tet”, SIA “Fazer Latvija”.

Grantu konkurss ir viens no atbalsta mehānismiem ģimenēm draudzīgas vides kultūras veicināšanā Latvijā. Iesniegto pieteikumu skaita pieaugums apliecina, ka programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” dalībnieki neapstājas pie sasniegtā, bet turpina attīstīt iekšējo vidi, nosprauž jaunus, vēl ambiciozākus mērķus. Ideju pieteikumi apliecina, ka darba devējiem patiešām rūp gan darbinieku labsajūta, gan privātās dzīves līdzsvars, kas ir būtiski aspekti ceļā uz laimīgas sabiedrības konceptu,” stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem.  

Granta pretendentu pieteikumu vērtēšanu veica komisija, kuras sastāvā bija pārstāvji no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Valsts Kancelejas un Fonda Ģimeņu atbalsta programmu nodaļas.

“Ģimenei draudzīga darbavieta” ietvaros pēc pašnovērtējuma aizpildes un statusa saņemšanas tiek nodrošināts konsultatīvs un informatīvs atbalsts. Statusam “Ģimenei draudzīga darbavieta” var pretendēt ikviena organizācija, kura nodarbina vismaz vienu darbinieku – gan privātuzņēmumi, gan arī valsts un pašvaldību iestādes un nevaldības organizācijas. Kopš programmas sākuma 2021. gadā, tajā iesaistījušies 205 darba devēji. Plašāk par programmu: www.vietaģimenei.lv

 

Lauris Liepiņš

Programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" koordinators
lauris.liepins [at] sif.gov.lv