#Jaunumi #NVO #StandWithUkraine
Latvija un Ukraina

Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) izsludina papildu projektu pieteikumu konkursu “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” ar mērķi sekmēt Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Uzturoties Latvijā, Ukrainas civiliedzīvotāji aizvien vairāk vēlas iekļauties uzņemošajās kopienās, gan vairojot zināšanas par Latvijas vēsturi, kultūrtelpu un citām sabiedrības procesu jomām, gan veidojot sociālos kontaktus ar vietējiem iedzīvotājiem. Nevalstisko organizāciju un pašvaldību sniegtā informācija liecina, ka kopīgās interesēs balstīti pasākumi sekmē gan Ukrainas civiliedzīvotāju, gan uzņemošās sabiedrības locekļu savstarpēju sadarbību un kontaktu veidošanu. 

Šī gada jūnijā, tika izsludināts “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” pirmais konkurss, ņemot vērā, ka tajā pieejamais finansējums tika apgūts tikai daļēji, Fonds organizē papildu konkursu. Konkursa nolikuma nosacījumi paliek vienlīdzīgi pirmajam konkursam.

Konkursā pieejamais finansējums ir 1 728 721,18  EUR, vienam projektu iesniedzējam pieejamais minimālais finansējums ir 10 000 EUR, bet maksimālais finansējums ir 60 000 EUR. Programmas finansējums veido 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.  Projekta iesniedzējs konkursā var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. 

Projektu pieteikumus elektroniski iespējams iesniegt līdz 01.09.2023. plkst. 12.00., nosūtot uz e-pastu: konkursi@sif.gov.lv. Plānotais projektu īstenošanas laiks paredzēts no šī gada 1.jūlija līdz 31.decembrim. Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta pieteikumus var iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra uzturētajā biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētās nevalstiskās organizācijas, Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas vai citas valsts iestādes. 

“Mūsu kopīgs uzdevums ir sniegt visus nepieciešamos priekšnosacījumus, lai Ukrainas civiliedzīvotāji, kas par savu patvēruma zemi izvēlējušies Latviju, varētu iemīlēt mūsu kultūru, vidi un valodu. Kursi sniegs iespējas iepazīt Latvijas vēsturi, kultūru un vērtības, latviešu valodas lietojuma prasības darbā un ikdienā, kā arī citas tēmas, sekmējot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā,” stāsta SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.   

Projektu iesniedzēju ērtībai Fonda mājaslapā www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi” pieejams informatīvā semināra ieraksts.

Pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēs komisija, kuras sastāvā būs pārstāvji no Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, pa diviem pārstāvjiem no Kultūras ministrijas, un divi NVO pārstāvji – eksperti, kas atlasīti Fonda izsludinātajā projektu vērtēšanas ekspertu atlases konkursā un saņēmuši augstāko vērtējumu.   

4. augustā tika izziņoti Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” pirmā konkursa apstiprinātie rezultāti – 14 projekti, kuri tiks īstenoti visos Latvijas reģionos gan klātienē, gan attālināti, gan hibrīdmodelī.

Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi”  

 

Kristīne Ozola

Programmas vadītāja
kristine.ozola [at] sif.gov.lv