Jaunumi #StandWithUkraine
LVUK

Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” ar mērķi sekmēt Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Uzturoties Latvijā, Ukrainas civiliedzīvotāji aizvien vairāk vēlas iekļauties uzņemošajās kopienās, gan vairojot zināšanas par Latvijas vēsturi, kultūrtelpu un citām sabiedrības procesu jomām, gan veidojot sociālos kontaktus ar vietējiem iedzīvotājiem. Nevalstisko organizāciju un pašvaldību sniegtā informācija liecina, ka kopīgās interesēs balstīti pasākumi sekmē gan Ukrainas civiliedzīvotāju, gan uzņemošās sabiedrības locekļu savstarpēju sadarbību un kontaktu veidošanu. 

Fonds rīko atklātu pieteikumu konkursu ar mērķi atlasīt atbilstošus projektu pieteikumus, kuru īstenošana sniegs būtisku ieguldījumu, lai nodrošinātu kultūrorientācijas kursu un iekļaušanās pasākumu pieejamību visos Latvijas reģionos, tādējādi sekmējot Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. 

Konkursā pieejamais finansējums ir 2 396 618 EUR, vienam projektu iesniedzējam pieejamais minimālais finansējums ir 10 000 EUR, bet maksimālais finansējums ir 60 000 EUR, kas ļaus īstenot projektos organizētās aktivitātes aptuveni 9 680 personām. Projekta iesniedzējs konkursā var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. 

Projekta pieteikumus var iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra uzturētajā biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētās nevalstiskās organizācijas, Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas vai citas valsts iestādes. 

Projektu pieteikumus iespējams iesniegt līdz 27.06.2023. plkst. 12.00., nosūtot uz e-pastu konkursi@sif.gov.lv. Plānotais projektu īstenošanas laiks paredzēts no šī gada 1.jūlija līdz 31.decembrim. 

Projektu iesniedzēju ērtībai 2023. gada 13. jūnijā plkst. 11.00 tiešsaistē notiks informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas. Dalība seminārā tikai ar reģistrāciju: https://forms.microsoft.com/e/eMAtKwQz91

Pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēs komisija, kuras sastāvā būs pa vienam pārstāvim no Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, pa diviem pārstāvjiem no Kultūras ministrijas, un divi NVO pārstāvji – eksperti, kas atlasīti Fonda izsludinātajā projektu vērtēšanas ekspertu atlases konkursā un saņēmuši augstāko vērtējumu.   

Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi”  

Kristīne Ozola

Programmas vadītāja
kristine.ozola [at] sif.gov.lv

Ilze Sarkanābola

Sabiedrisko attiecību vadītāja
ilze.sarkanabola [at] sif.gov.lv