#Jaunumi #NVO #UkrainasCiviliedzīvotāji
Bērnu rociņas saliktas viena virs otras

Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) izsludina pieteikšanos otrajam projektu pieteikumu konkursam “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” ar mērķi sekmēt Ukrainas civiliedzīvotāju - bērnu pirmsskolas vecumā vai vispārējās izglītības apguves vecumā (1.-12. klase) iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.
 

“Fonds ir atsaucies Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas aicinājumam otrā konkursa ietvaros kā mērķgrupu noteikti bērnus. Ņemot vērā, ka no šī gada septembra Ukrainas bērniem būs jāiesaistās Latvijas izglītības sistēmā, ir būtiski nodrošināt neformālus atbalsta pasākumus latviešu valodas apguvei. Šāda veida pasākumu nodrošināšana ir  nepieciešama, lai bērni varētu iejusties starp vienaudžiem un būt daļa no mūsu sabiedrības,” stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Konkursa mērķis ir noteikt atbilstošus projektus, kuru īstenošana sniegs būtisku ieguldījumu, lai nodrošinātu kultūrorientācijas kursu un/ vai iekļaušanās pasākumu pieejamību Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas ir bērni pirmsskolas vecumā vai vispārējās izglītības apguves vecumā (1.-12. klase), visos Latvijas reģionos.

Konkursa mērķa grupa ir Ukrainas civiliedzīvotāji - bērni pirmsskolas vecumā vai vispārējās izglītības apguves vecumā (1.-12. klase), to ģimenes locekļi un uzņemošā kopiena.

Projektos atbalstāmās aktivitātes:

  • Kultūrorientācijas kursi ar uzsvaru uz latviešu valodas lietojamību un apmācību atbilstoši mērķa grupas vecumam, kuros iekļautas trīs obligātās tēmas: Latvijas vēsture, kultūra un vērtības; valsts pārvalde un tiesiskums; latviešu valoda skolā  un ikdienā (prasības skolas vidē, apguves iespējas, tai skaitā pašmācības iespējas) un cita tematika atbilstoši mērķa grupas vajadzībām un interesēm;
  • Pasākumi ar uzsvaru uz latviešu valodas lietojamību un apmācību, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas ir bērni pirmsskolas vecumā vai vispārējās izglītības apguves vecumā (1.-12. klase), un uzņemošo kopienu, gan kultūras, gan sporta, gan aktīvās atpūtas jomā (gan iekštelpās, gan ārtelpās), paredzot arī ģimenes locekļu iesaistes iespējas;
  • citas aktivitātes ar uzsvaru uz latviešu valodas lietojamību un apmācību, kas sekmē Ukrainas civiliedzīvotāju, kas ir bērni pirmsskolas vecumā vai vispārējās izglītības apguves vecumā (1.-12. klase), iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Konkursā pieejamais finansējums ir ne mazāks kā  1 591 391,41  EUR, vienam projektu iesniedzējam pieejamais minimālais finansējums ir 10 000 EUR, bet maksimālais finansējums ir 100 000 EUR. Programmas finansējums veido 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.  Projekta iesniedzējs konkursā var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu.  Projekta izmaksu attiecināmības periods ir no 2024. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 31. decembrim. Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2024. gada 31. decembrim.

Projekta pieteikumus var iesniegt Latvijā reģistrētās nevalstiskās organizācijas, tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes un sociālie uzņēmumi (atbilstoši Sociālā uzņēmuma likumam). 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2024. gada 25. jūnija plkst. 23.59.

Konkurss tiek organizēts ar pieteikšanos Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformā (MAP).  Kopš 2023. gada nogales viss Fonda projektu konkursu cikls – pieteikuma iesniegšana, saziņa, statusa informācija, vērtēšanas procesa rezultāti, līgumi, veiktie maksājumi, atskaišu iesniegšana notiek caur MAP. Lai būtu iespējams pieteikties konkursā un aizpildīt konkursa pieteikuma veidlapu un budžetu, nepieciešams nodrošināt organizācijas pārstāvjiem MAP piekļuvi. Lūdzam ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms 25.06.2024. iesūtīt atbildīgās amatpersonas parakstītu aizpildītu MAP lietotāju izveides veidlapu. Veidlapa pieejama Fonda mājas lapā.

Projektu pieteikumu iesniedzēju ērtībai 2024. gada 13. jūnijā  plkst. 13.00 tiešsaistē notiks informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas, kā arī uzzināt būtiskāko informāciju par MAP lietošanu. Pieteikties dalībai seminārā iespējams, rakstot uz e-pastu kristine.ozola@sif.gov.lv  un norādot savu vārdu, uzvārdu, kā arī pārstāvēto organizāciju.

Projektu pieteikumus izskatīs vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pārstāvji no Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, pa diviem pārstāvjiem no Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, un divi NVO pārstāvji – eksperti, kas atlasīti Fonda izsludinātajā projektu vērtēšanas ekspertu atlases konkursā un saņēmuši augstāko vērtējumu.   

2024. gadā aprīlī tika izsludināts pirmais konkurss programmas “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” ietvaros. Kopā tika saņemti 44 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto finansējumu 2 948 537,19 EUR, uz šo brīdi vēl nav noslēgusies pirmā konkursa projektu pieteikumu vērtēšana. Pirmā konkursa rezultātus plānots izziņot jau tuvākajā laikā.

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformā (MAP). Informācija par MAP lietošanu pieejama www.sif.gov.lv  sadaļā Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platforma (MAP)"

Kristīne Ozola

Programmas vadītāja
kristine.ozola [at] sif.gov.lv