#Jaunumi #Ģimenēm #NVO
Ģimene pilsētvidē

Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) izsludinājis projektu pieteikumu konkursu “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai”. Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu pamatdarbības nodrošināšanai nevaldības organizācijām (NVO), kuras piedalās ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanā valsts līmenī. 2023. gada konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 130 000 EUR.

Konkursa projektu pieteikumā jāietver pasākumi, kas tiks īstenoti vismaz divās no norādītajām jomām: pilsoniskās līdzdalības veicināšanas aktivitātes NVO līdzdalībai valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanā; izglītojoša un materiāltehniska atbalsta sniegšana NVO to darbībai un mērķu sasniegšanai; mērķa grupu vajadzību apzināšana, izpēte un rezultātu izplatīšana ar mērķi stiprināt ģimeņu institūtu un ar to saistītu problēmu apzināšanu; NVO administratīvais atbalsts pamatdarbības nodrošināšanai; NVO interešu pārstāvības stratēģiju aktivitāšu īstenošanas atbalsts; brīvprātīgā darba aktivitāšu un labdarības iniciatīvu veicināšana; savstarpēju NVO vai NVO un pašvaldību sadarbības stiprināšana ģimeņu politikas veidošanā un īstenošanā; esošās valsts un pašvaldību atbalsta sistēmas ģimenēm problēmjautājumu izpēte un risinājumu piedāvāšana. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 1. septembra plkst. 12.00. Projekta pieteikumu jāiesniedz caur Fonda e-pasta adresi vietagimenei@sif.gov.lv, temata ailē norādot projekta iesniedzēja nosaukumu.

Vienam projektu pieteikumam pieejamais finansējums ir līdz 30 000 EUR. Pieteikuma iesniedzējs konkursā var iesniegt tikai vienu pieteikumu.  Projekta izmaksu attiecināmības periods ir 12 mēneši no 2023. gada 1. oktobra līdz 2024. gada 30. septembrim. Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2024. gada 30. septembrim.

Projektu iesniedzēju ērtībai 2023. gada 16. augustā plkst. 11.00 tiešsaistē notiks informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas. Dalība seminārā tikai ar reģistrāciju: https://forms.microsoft.com/e/iZZpdmPXJE

Projektu pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtē projektu pieteikumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts kancelejas, Veselības ministrijas un Fonda Ģimeņu atbalsta programmu nodaļas. Projektu pieteikumu vērtēšanai var tikt piesaistīti atklātā konkursā atlasīti neatkarīgi eksperti.

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi”.

 

Kristīne Ozola

Programmas vadītāja
kristine.ozola [at] sif.gov.lv