Majoklis vispirms

Dažādības veicināšanas logo ansamblis

2022. gada septembrī pēc Sabiedrības integrācijas fonda (Fonda) iniciatīvas Rīgā, Liepājā un Valmierā tika uzsākts meklēt jaunus risinājumus, izmantojot "Mājoklis vispirms" pieeju. pamatā ir mājokļa un atbalsta pakalpojumu sniegšana bezpajumtniekiem jeb cilvēkiem bez pastāvīgas dzīvesvietas, lai personām attīstītu dzīves prasmes veiksmīgai integrācijai sabiedrībā. Pirmos sešu mēnešus pēc pakalpojuma uzsākšanas jau redzamas pozitīvas izmaiņas un pirmie rezultāti. 

Mājoklis vispirms (no angļu val. Housing First) ir pakalpojums, kas deviņdesmito gadu sākumā dizainēts ASV ar mērķi mazināt bezpajumtniecību personām ar augstām atbalsta vajadzībām. Pakalpojuma pamatā ir uzskats, ka jebkurš cilvēks ar individualizētu atbalstu ir gatavs savam mājoklim un ka mājoklis ir cilvēka pamatvajadzība, kas kalpo par galveno atbalsta punktu citu jautājumu risināšanā. Pakalpojuma labie rezultāti,  ka 70-95% personu mājokli saglabā un vēlas risināt arī cita rakstura jautājumus, nodrošinājuši tā izplatīšanos arī citur pasaulē. Pašlaik lielākajā daļā Eiropas valstu bezpajumtniecības mazināšanai darbojas kāda "Mājoklis vispirms" programma. 

Latvijā izmēģinājumprojekts pēc Fonda iniciatīvas ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu tika uzsākts 2022. gada septembrī, un kopš  projekta sākuma pakalpojuma sniegtās iespējas izmanto  49 personas. Pakalpojumu īsteno Latvijas Samariešu apvienība sadarbībā ar Sociālā atbalsta un izglītības fonda Kurzemes ģimeņu atbalsta centru "Liepāja". Vidējais pakalpojuma sadarbības personu vecums ir 54 gadi. 22 pakalpojuma saņēmēji ir vīrieši, bet 23 sievietes. 14 dalībnieki bez pastāvīgas dzīvesvietas bijuši vairāk nekā 10 gadus, 11 4-9 gadus, 10 1-3 gadus, bet 10 līdz vienam gadam. 

Kopumā pimais pusgads uzrāda labus mājokļa saglabāšanas rezultātuslielākā daļa atbalsta pakalpojumu saņēmēju nevēlas atgriezties patversmē un pakāpeniski risina dažādus juridiskos, sociālā atbalsta, parādu un ar nodarbinātību saistītos jautājumus. Pēc 6 mēnešiem izmēģinājumprojekta ietvaros piešķirtajā mājoklī turpina dzīvot 46 jeb 94% klientu.   Katram pakalpojuma saņēmējam tiek meklēti  individuālajām vajadzībām pielāgoti risinājumi, kas ietver  sociālā darbinieka un mentora atbalstu, lai risinātu dažādus jautājumus, sākot no dokumentu sakārtošanas līdz darba atrašanai, kā arī psiholoģiska un juridiska atbalsta piesaisti. 

Pirmie mēneši parāda, ka ir vajadzīgs aptuveni mēnesis, lai izveidotos laba sadarbība starp pakalpojuma saņēmēju un atbalsta personām. Tajā pašā laikā izveidotā sadarbība un atbalsts tiek novērtēts augstu, ievērojami palielinot iespējas risināt dažādus jautājumus. Kopš septembra pakalpojuma pilnveidošanai notikušas arī divas dizaina domāšanas darbnīcas, kurās pakalpojuma sniegšanā iesaistītās puses ciešā sadarbībā ar bezpajumtniekiem jeb sadarbības personām meklēja veidus, kā uzlabot pakalpojuma piešķiršanu, samazināt nedrošības un neuzticības sajūtu, kā arī kā uzlabot sadarbību starp iesaistītajām pusēm un ātrāk nodrošināt mājoklī nepieciešamās lietas un papildu atbalstu. 

"Šis projekts dod iespēju uz bezpajumtniecības problēmu paraudzīties no citas prizmas, pamanīt sistēmas nepilnības un atrast tādus risinājumus, kas bezpajumtniecības problēmu risinātu jau pašā saknē, ne tikai cīnītos ar sekām. s arī meklējampalīdzēt veidot dziļāku izpratni un attieksmes maiņu pret cilvēkiem, kas nonākuši bezpajumtniecības stāvoklī Latvijā. Izmēģinājumprojekta ietvaros veidojam datos pamatotus ilgtermiņa risinājumus, ko varēs izmantot visas iesaistītās puses (valsts, pašvaldību iestādes, NVO u.c.), kam tas ir būtiski. " stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce. 

Kopumā līdzšinējā pieredze rāda, ka pieejas "Mājoklis vispirms" un citu sociālo pakalpojumu integrācija ir divu virzienu process, kas pieprasa gan mainīt līdzšinējo domāšanu par to, kas ir cilvēka pamattiesības un vajadzības,  kā organizēt sadarbību, gan kā motivēt un dod ievērojamu atspērienu risināt veselības, juridiskas, sociālas un darba problēmas. Lai gan pilnvērtīgākus secinājumus par sociālās iekļaušanas rezultātiem parasti iespējams izdarīt pēc 2 gadiem, pirmajā pusgadā pakalpojuma efektivitāte mājokļa saglabāšanā uzrāda līdzvērtīgus datus kā citur Eiropā, rosinot projektā iesākto turpināt. 

Sadarbības ietvaros līdz 2023. gada augusta beigām plānots bezpajumtniekiem nodrošināt plašāku, individuālajām vajadzībām pielāgotu atbalstu, t.sk. mājokļa nodrošināšanu, savukārt pēc izmēģinājumprojekta beigām izveidotais pakalpojuma dizains (jauni risinājumi un piemēroti Latvijai bezpajumtniecības mazināšanā), t.sk. ieviešanas rekomendācijas, būs pieejams visām Latvijas pašvaldībām.  

 

Izmēģinājumprojekts un atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides un dažādības vadības veicināšanai tiek veikti Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts. 

Ilze Sarkanābola

Sabiedrisko attiecību vadītāja
ilze.sarkanabola [at] sif.gov.lv

Sanita Lāce

Nodaļas vadītāja
sanita.lace [at] sif.gov.lv