#Jaunumi #NVO #Mazākumtautības
Mazākumtautības

Lai veicinātu sabiedrības saliedētību, savstarpējo sadarbību un mazinātu aizspriedumus pret un starp etniskajām grupām, ar Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) atbalstu "Mazākumtautību un sabiedrības saliedētības programma" ietvaros tiks īstenoti deviņi projekti Rīgā, Rēzeknē, Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā un citviet Latvijā.

Projektu ietvaros paredzētie pasākumi ietvers izglītojošas kultūras aktivitātes, kurās dalībnieki dažādos interaktīvos veidos apgūs latviskās kultūras tradīcijas, iepazīsies ar dažādiem Latvijas vēstures faktiem, iepazīs citu Latvijā dzīvojošo etnisko grupu kultūru un tradīcijas, attīstīs kritisko domāšanu un iegūs izpratni par ticamiem informācijas avotiem.  Tāpat plānota virkne citu aktivitāšu, kā, piemēram,  izglītojošas lomu spēles par toleranci izstrāde, sarunu pēcpusdienas ar viedokļu līderiem, izzinošas ekskursijas, animācijas "Draudzējamies Latvijā" izveide, interaktīvas spēles "Sabiedrības daudzveidība. Stereotipi" izstrāde un izspēle mācību iestādēs, radošās darbnīcas skolēnu brīvlaikā, izzinošas ekskursijas un kopīgu svētku svinēšanas pasākumi, kuros bērni un viņu ģimenes var dalīties savās tradīcijās un iepazīt citas kultūras svētkus. Projektu aktivitātes palīdzēs  mazākumtautību ģimenēm iekļaut savā ikdienā latviešu valodu, kas stiprinās piederību pilsētai un Latvijas valstij, veicinot viņu iesaisti Latvijā notiekošajos kultūras, un  pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs.

Aktivitātes īstenos biedrības "Sadarbības platforma", "Patvērums ģimenei", "ERFOLG", "Zemgales NVO centrs", "Goraļ", "I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras Biedrību asociācija", "Rēzeknes pilsētas Teātris-studija "Joriks"", "Jauniešu centrs Dari Vari", "Kopienu sadarbības tīkls "Sēlijas salas"".

"Mazākumtautības un to kultūra ir neatņemama un svarīga Latvijas sastāvdaļa, kas bagātina mūsu sabiedrību un kultūrtelpu. Lai mūsu kopīgajās mājās – Latvijā visi justos labi un pieņemti, jāturpina stiprināt starpkultūru dialogu, iecietību un cieņu vienam pret otru. Ar projektu palīdzību īstenosim pasākumus, kas  sekmēs dažādu etnisko grupu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības veidošanā  un saliedētības veicināšanu.  Šogad ar atbalstīto projektu palīdzību plānots veicināt latviešu valodas lietošanas vidi, kas ir svarīgs aspekts valodas apguvē un dziļākas saiknes veidošanā ar Latviju," skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Konkursā apstiprināti 9 projektu pieteikumi par  kopējo pieejamo finansējumu 86 000,00 EUR. Noteiktajā iesniegšanas termiņā kopumā tika saņemti 25 projektu pieteikumi par summu 233 388,00  EUR.

Pieteikumus izskatīja vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija pa vienam pārstāvim no Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts kancelejas un viens NVO pārstāvis – eksperts, kas atlasīts Fonda izsludinātajā projektu vērtēšanas ekspertu atlases konkursā.

Ar plašāku informāciju par programmu un projektu konkursu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi".