Jaunumi Mediju atbalsta fonds
kamera

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) Padomes sēdē 14. janvārī tika apstiprināts Mediju atbalsta fonda (MAF) konkursa “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā tematiskajās kategorijās” nolikums, paredzot iespēju tajā izdarīt precizējumus. SIF un Kultūras ministrija aicina producentus, tos apvienojošās organizācijas un citu mediju satura veidotājus iesniegt savus priekšlikumus, lai vienotos par visām pusēm apmierinošiem MAF nosacījumiem. 

MAF konkursa nolikums šogad tāpat kā pērn paredz to, ka projekta iesniedzēji var būt arī neatkarīgie producenti (juridiskās personas), biedrības un nodibinājumi, kuru darbība ir vērsta uz žurnālistikas materiālu veidošanu un kuriem ir piesaistīts vismaz viens mediju partneris, ar kuru ir noslēgts sadarbības līgums par satura izplatīšanu, izņemot sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus.

Jāatzīmē, ka MAF finansējuma sadalījumu un mērķprogrammu nolikumus saskaņojusi Mediju konsultatīvā padome pirms to skatīšanas 14. janvāra SIF padomē. 

Reaģējot uz mediju producentu un to organizāciju lūgumu veikt atkārtotas diskusijas ar visām iesaistītajām par minētā MAF konkursa nolikuma priekšnosacījumiem, šobrīd www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi” nopublicēts konkursa “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā tematiskajās kategorijās” nolikums, lai visas iesaistītās puses varētu iepazīties ar aktuālās dokumentācijas versiju, savstarpēji diskutētu un sagatavotu savus priekšlikumus.  

Producenti, to apvienojošās organizācijas un citu mediju satura veidotāji aicināti piedalīties nākamajā Mediju konsultatīvās padomes sēdē 25.janvārī, lai vienotos par visām pusēm apmierinošiem MAF nosacījumiem. Grozījumu gadījumā tiks pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš un attiecīgi vērtēšanas process. 

MAF ietvaros medijiem tiks izsludināti vēl divi konkursi – “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” un “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma”. Informācijai par konkursu izsludināšanu un norisi projektu pieteicēji aicināti sekot līdzi SIF tīmekļvietnē www.sif.gov.lv

Kas var pieteikties MAF programmās?

Kopā ir trīs nolikumi:

  1. Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā tematiskajās kategorijās;
  2. Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā;
  3. Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma.

Pieteikšanās konkursā "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā tematiskajās kategorijās"

Kategorija

Pieteicējs

Finansējums, EUR

Diasporas mediji

LV vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kas ir īpašnieks medijam, kā arī neatkarīgais producents, ja ir sadarbība ar LV vai ārvalstīs reģistrētu juridisku personu, kas ir īpašnieks medijam.

Piesākās visi, arī ārvalstīs reģistrēti diasporas mediji + neatkarīgie producenti, ja ir sadarbība ar partneri.

NB! Arī biedrības un nodibinājumi var pieteikties gan kā pieteicēji, kas ir īpašnieki medijam, gan kā neatkarīgie producenti.

58 740

Personas ar invaliditāti

LV reģistrēta juridiska persona, kas ir īpašnieks medijam, kā arī neatkarīgais producents, ja ir sadarbība ar LV reģistrētu juridisku personu, kas ir īpašnieks medijam.

Piesākās visi + neatkarīgie producenti, ja ir sadarbība ar partneri.

NB! Arī biedrības un nodibinājumi var pieteikties gan kā pieteicēji, kas ir īpašnieki medijam, gan kā neatkarīgie producenti.

48 950

Mediju kritika

LV reģistrēta juridiska persona, kas ir īpašnieks medijam, kā arī neatkarīgais producents, ja ir sadarbība ar LV reģistrētu juridisku personu, kas ir īpašnieks medijam.

Piesākās visi + neatkarīgie producenti, ja ir sadarbība ar partneri.

NB! Arī biedrības un nodibinājumi var pieteikties gan kā pieteicēji, kas ir īpašnieki medijam, gan kā neatkarīgie producenti.

97 900

Ziņu satura veidošana (tostarp pētnieciskā un analītiskā žurnālistika)

LV reģistrēta juridiska persona, kas ir īpašnieks preses izdevumam vai elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim (izņemot pakalpojumus pēc pieprasījuma), kā arī neatkarīgais producents, ja ir sadarbība ar LV reģistrētu juridisku personu, kas ir īpašniek preses izdevumam vai elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim (izņemot pakalpojumus pēc pieprasījuma).

Piesakās preses izdevēji un elektroniskie plašsaziņas līdzekļi + neatkarīgie producenti, ja ir sadarbība ar elektronisko plašsaziņas līdzekli vai preses izdevēju.

NB! Arī biedrības un nodibinājumi var pieteikties gan kā pieteicēji, kas ir īpašnieki medijam, gan kā neatkarīgie producenti.

Preses izdevējiem – 97 900

EPL – 146 550

Bezmaksas televīzijas apraides programmas

LV reģistrēta juridiska persona, kas ir īpašnieks elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, kura programma tiek raidīta bezmaksas virszemes apraidē

Piesakās tikai bezmaksas virszemes apraides programmas (pārdalītais finansējums no NEPLP).

NB! Arī biedrības un nodibinājumi var pieteikties gan kā pieteicēji, kas ir īpašnieki medijam.

195 400

Vēlēšanu diskusijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās

LV reģistrēta juridiska persona, kas ir īpašnieks elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim

Piesakās elektroniskie plašsaziņas līdzekļi (pārdalītais finansējums no NEPLP, kas pieejams tikai vēlēšanu gadā).

NB! Arī biedrības un nodibinājumi var pieteikties gan kā pieteicēji, kas ir īpašnieki medijam.

73 275

Saeimas vēlēšanas 2022 (atbalsts analītikai un pētnieciskai žurnālistikai)

LV reģistrēta juridiska persona, kas ir īpašnieks medijam, kā arī neatkarīgais producents, ja ir sadarbība ar LV reģistrētu juridisku personu, kas ir īpašnieks medijam.

Piesākās visi + neatkarīgie producenti, ja ir sadarbība ar partneri.

NB! Arī biedrības un nodibinājumi var pieteikties gan kā pieteicēji, kas ir īpašnieki medijam, gan kā neatkarīgie producenti.

97 700

Zane Jēkabsone

sabiedrisko attiecību speciāliste
zane.jekabsone [at] sif.gov.lv