konference3

Šogad Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) rīkotajā konkursā “Ģimenēm draudzīgākā pašvaldība 2022” uzvarējusi Ropažu novada pašvaldība, un pirmo reizi desmit uzņēmumi saņēmuši atzinību jaunā kategorijā – “Goda darba devējs”. Vakar svinīgā ceremonijā tika apbalvoti laureāti, kuri aizvadītajā gadā snieguši lielāko atbalstu ģimenei draudzīgas vides veidošanā.

“Esam gandarīti, ka izdevies apkopot tik daudz iedvesmojošu piemēru, ko īsteno uzņēmumi un pašvaldības, lai veicinātu ģimeņu labbūtību mūsu valstī. Ceram, ka tie spēs iedvesmot rīkoties arī citus. Redzam, ka kopumā Latvijas sabiedrība arvien vairāk novērtē draudzīgas un iekļaujošas vides nozīmi, kas ir galvenie priekšnosacījumi, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs justos labi, novērtēts un laimīgs,” stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Konkursa “Ģimenēm draudzīgākā pašvaldība” galvenais laureāts – Ropažu novada pašvaldība – ieguva naudas balvu 30 000 eiro. Kopumā konkursā šogad piedalījās ap 80% Latvijas pašvaldību, un to sniegums tika izvērtēts pēc virkni kritērijiem – atbalsta ģimenes pieaugumam, izglītības un transporta nodrošināšanas, interešu izglītības iespējām, bezmaksas ēdināšanas bērniem, pakalpojumiem ģimenēm, publiskās infrastruktūras, kā arī Latvijas iedzīvotāju vērtējuma –  vairāk nekā 13 000 respondentu, kuri sniedza savu viedokli tiešsaistes balsojumā. Pie 13 no konkursa finālā iekļuvušajām pašvaldībām vērtēšanas komisijas devās arī klātienes vizītēs.

“Esam patiesi pagodināti par augsto novērtējumu, tas ir liels gods un liela atbildība, kā arī apliecinājums mūsu ieguldītajam darbam. Mūsu prioritātes arī šogad un ilgtermiņā ir iedzīvotājiem draudzīgas vides veidošana, līdzsvarota attīstība un pakalpojumu pieejamība visā novada teritorijā, lai ikviens saņemtu nepieciešamo,” norāda Ropažu novada domes priekšsēdētājas pirmais vietnieks Ainārs Vaičulens.

Naudas balvas 20 000 eiro apmērā saņēma arī pieci plānošanas reģionu laureāti – Kuldīgas novada, Ludzas novada, Jēkabpils novada, Siguldas novada un Madonas novada pašvaldības. Saskaņā ar konkursa nolikumu par balvā iegūto finansējumu pašvaldībā jāīsteno kāds uz ģimeņu vajadzībām vērsts projekts, noteikti ņemot vērā arī novada iedzīvotāju idejas. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka parasti pašvaldības konkursā iegūtos līdzekļus investē ģimeņu atpūtas objektu vai jaunu rotaļu laukumu izveidē.

Pirmo reizi atzinību “Goda darba devējs” ieguva desmit no 165 privātā un publiskā sektora pārstāvjiem, kas ir programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” dalībnieki – SIA “Dagmaara”, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, SIA “Circle K Business Centre”, AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Salaspils Siltums”, SIA “Reitan Convenience Latvia”, SIA “SCHWENK Latvija”, SIA “Wunder Latvia”, SIA “Lidl Latvija” un “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” LSEZ SIA.

Programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” dalībnieki savu darbinieku labā dara vairāk nekā tas ir noteikts likumdošanā, un šogad īpaši izcelti atzinības “Goda darba devējs” ieguvēji, kuri ieviesuši izcilas, inovatīvas un darbinieku vidū augsti novērtētas prakses, kā arī ir atvērti sadarbībai un labprāt dalās pieredzē, kā rūpēties par saviem darbiniekiem un viņu ģimenēm.

SCHWENK Latvija valdes locekle, Cilvēkkapitāla un administrācijas direktore Linda Šedlere atzīst: “Kā ģimenei piederošs uzņēmums, kas Latvijā turpina jau 85 gadus ilgas būvmateriālu ražošanas tradīcijas, nemaz nevaram iedomāties darbību, kas nav ģimenei draudzīga. Pie mums Brocēnos strādā cilvēki jau vairākās paaudzēs un darām visu, lai plaši atbalstītu darbiniekus un viņu ģimenes dažādos vecumposmos un dzīves situācijās. Savukārt šī programma ir iespēja satikt uzņēmumus ar līdzīgām vērtībām, iedvesmoties no citu piemēriem un turpināt pilnveidoties.”

Pasākuma laikā septiņās nominācijās tika godināti arī programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecība” laureāti, kurus par saviem favorītiem tiešsaistes balsojumā bija izraudzījušies apliecības “Goda Ģimenes apliecība” īpašnieki. Atzinību saņēma SIA “Auto elegance” (KROWN Zemgale), SIA “Rimi Latvia”, SIA “H&M Hennes & Mauritz”, VSIA “Latvijas Leļļu teātris”, VSIA “Latvijas Nacionālais teātris”, AS “MADARA Cosmetics” un Rundāles pils muzejs. Programmā kopumā iesaistījušies vairāk nekā 500 dažādu nozaru uzņēmēju, kuri sniedz atlaides precēm un pakalpojumiem daudzbērnu ģimenēm, kā arī ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti.

Nomināciju “Aizraujošākais programmas dalībnieks” saņēma VSIA “Latvijas Leļļu teātris”, un tā Mārketinga un komunikāciju direktores vietniece Liene Paukšēna pauž gandarījumu par iegūto atzinību. “Esam pagodināti, ka šajā tehnoloģiju laikmetā esam atzīti par visaizraujošākajiem, tas ir ļoti daudz. Bērni ir mūsu nākotne, un viņu atbalstīšana ir mūsu pienākums,” saka L.Paukšēna.

Laureātu apbalvošana notika pirmajā Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konferencē “Veidosim ģimenei draudzīgu sabiedrību kopā!”, kas veltīta ģimeņu labbūtības veicināšanai valstī, vienuviet pulcējot valsts un pašvaldību pārstāvjus, darba devējus, jomas ekspertus, NVO pārstāvjus un visus, kuriem rūp ģimenēm draudzīgas vides veidošana. Kopā ar ekspertiem konferences laikā notika arī diskusijas par ģimenei draudzīgas sabiedrības un darba kultūras veidošanu Latvijā, darba un ģimenes dzīves līdzsvara izaicinājumiem, kā arī pašvaldības lomu ģimeniskas vides nodrošināšanā.

Par programmu Ģimenei draudzīga darba vieta

Kopš 2021. gada SIF īstenota programma, lai veicinātu ikviena darba devēja rūpes par savu darbinieku spēju harmonizēt savu ģimenes un darba dzīvi, kā arī sekmētu tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem. Plašāk: vietagimenei.lv

Par programmu Ģimenei draudzīga pašvaldība

Kopš 2017. gada īstenota programma, kuras mērķis ir noteikt tās Latvijas pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem un ģimeniskas vides nodrošināšanai. Ģimeņu atbalsta pasākumu, kā arī iedzīvotāju balsojumā gūto atsauksmju izvērtēšana ļauj noskaidrot iedzīvotāju apmierinātību ar dzīves kvalitāti savā reģionā, kā arī aktualizēt jautājumus, ko iedzīvotāji vēlētos risināt. Plašāk: vietagimenei.lv

Par programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība (3+ Ģimenes karte)

Kopš 2013. gada īstenota valsts atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kā arī ģimenēm, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti, sadarbojoties ar valsts un privātajiem uzņēmējiem, kuri apliecības Goda ģimene īpašniekiem sniedz atlaides pakalpojumiem un precēm. Atbalstu šobrīd izmanto gandrīz 60 000 ģimeņu, un programmā ir iesaistījušies vairāk nekā 500 dažādu nozaru un jomu uzņēmēji, no kuriem liela daļa ir daudzbērnu ģimeņu vecāki. Plašāk: Godagimene.lv

Ilze Sarkanābola

Sabiedrisko attiecību vadītāja
ilze.sarkanabola [at] sif.gov.lv