#Jaunumi #NVO
Mazākumtautības

 

Lai veicinātu sabiedrības saliedētību, savstarpējo sadarbību un mazinātu aizspriedumus pret un starp etniskajām grupām, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinājis atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO) “Mazākumtautību un sabiedrības saliedētības programma”. Programmā pieejamais finansējums projektu realizācijai ir 86 000 EUR.  

Programmas mērķis ir veicināt sabiedrības saliedētību, savstarpējo sadarbību, mazināt aizspriedumus pret un starp etniskajām grupām un paplašināt latviešu valodas lietošanas vidi. Konkursā tiks atbalstīti projekti, kuros paredzētās aktivitātes ir vērstas uz sabiedrības saliedētības veicināšanu un kuru ietvaros notiek bērnu, jauniešu vai ģimeņu izglītojošas lekcijas, praktiskās darbnīcas un citi izglītojoši pasākumi, tajā skaitā neformālās izglītības pasākumi, kas  veicina saliedēšanos un izpratni par sabiedrības daudzveidību un paplašina latviešu valodas lietošanas vidi, mazinot negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret un starp dažādām etniskajām grupām.

Balstoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju, kā arī uz Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes datiem (CSP datu atjaunošanu veikusi 21.12.2022.), latviešu valodas vides paplašināšanas un atbalsta pasākumi nepieciešami valstspilsētās un novados, kur ir izveidojusies izteikti multilingvāla vide un liels patstāvīgo iedzīvotāju skaits, kuru dzimtā valoda nav latviešu. Lai veicinātu latviešu valodas lietošanas vidi, konkursā paredzēts piešķirt papildu punktu tiem projekta konkursa pieteikumiem, kuri projekta ietvarā plāno īstenot visas aktivitātes Rēzeknē, Daugavpilī, Liepājā vai Rīgā.

"Mazākumtautības un to kultūra ir neatņemama un svarīga Latvijas sastāvdaļa, kas bagātina mūsu sabiedrību un kultūrtelpu. Lai stiprinātu starpkultūru dialogu un sabiedrības saliedētību, tā veicinot vienotu skatījumu ilgtermiņā, projektu konkursa ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes, kas vērstas uz sabiedrības saliedētības veicināšanu. Šogad konkursā izveidots atbalstāmo aktivitāšu paplašinājums, lai veicinātu latviešu valodas lietošanas vidi, kas ir svarīgs aspekts valodas apguvē un dziļākas saiknes veidošanā ar Latviju," skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Projekta mērķa grupa ir bērni, jaunieši  un viņu ģimenes, nodrošinot, ka projekta aktivitātēs vienlaikus piedalās ne mazāk kā 50% mazākumtautību pārstāvju.

Projektus var iesniegt  NVO, kuras pēdējos 2 gadus nepārtraukti darbojas mazākumtautību jomā vai saliedētas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā. Vienam projekta pieteikumam minimālais finansējums ir 2 500 EUR, maksimālais finansējums ir 10 000 EUR. Projekta iesniedzējs konkursā var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Projekta izmaksu attiecināmības periods ir no 2023. gada 1. novembra līdz 2024. gada 31. maijam. Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2024. gada 31. maijam.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2023. gada 9. oktobra  plkst. 12.00. Projekta pieteikumu jāiesniedz elektroniski Fonda e-pasta adresē: sadarbiba@sif.gov.lv.

Projektu iesniedzēju ērtībai 2023. gada 14. septembrī plkst. 11.30 tiešsaistē notiks informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas. Dalība seminārā tikai ar reģistrāciju: https://forms.office.com/e/nBWkykP3SZ.

Pieteikumus izskatīs vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts kancelejas un viens NVO pārstāvis – eksperts, kas atlasīts Fonda izsludinātajā projektu vērtēšanas ekspertu atlases konkursā.

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi". 

Vita Kalniņa

Programmas vadītāja
vita.kalnina [at] sif.gov.lv