Jaunumi
logo

Pagarināts iesniegšanas termiņš iepirkumā „Atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai"

Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā iepirkumam "Atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai" pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, proti, iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 28. janvāris plkst.12:30.

Iepirkuma piedāvājumus iesniedz izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu. Ar atbalsta pasākumu iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadība programmu var iepazīties šeit.

Iepirkuma ietvaros plānots izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, lai turpināt 2018. gadā aizsākto kustību "Dažādībā ir spēks". Kustība „Dažādībā ir spēks" ir brīvprātīga darba devēju kustība, kurā apvienojas uzņēmēju, organizāciju – biedrību un nodibinājumu, valsts un pašvaldības iestādes, kas savā ikdienas darbā vēlās veicināt atvērtību dažādām sabiedrības grupām, saskatot, ka dažādība ir resurss, dažādība ir iespēja un dažādība ir konkurences priekšrocība. Vairāk informācijas: www.dazadiba.lv.

Kustība „Dažādībā ir spēks!" un atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides un dažādības vadības veicināšanai tiek veikti Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Papildu informācija:
Normunds Pīlips
Projektu nodaļa
Diskriminācijas novēršanas programmas koordinators
Tālr. +371 67 078 205
e-pasts:normunds.pilips@sif.gov.lv