Jaunumi Izstāstīt saliedētību
Kapelāne Rudīte Losāne

Norisinājies Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) rīkoto pasākumu kopuma “Atvērtības triatlons” pirmais posms #ATRAST, kura mērķis ir veicināt saliedētas sabiedrības veidošanos, mazinot diskrimināciju, kas rodas reliģiskās pārliecības un ticības dēļ. Kā norāda eksperti un pasākuma dalībnieki, reliģiskā līdzāspastāvēšana ir iespējama tikai cienot vienam otrā atšķirīgo.

Pasākuma uzdevums bija sniegt dalībniekiem iespēju izprast dažādību ticības un reliģiju kontekstā, kā arī atpazīt savu aizspriedumu izcelsmi un iemācīties praktiskus veidus, kā pārvarēt šos aizspriedumus, skaidrojot tos un pieņemot citādo, praktizējot cieņpilnas sarunas iemaņas. Tāpat jāatceras, ka Latvijā ierodas cilvēki no citām valstīm, kurās ir cita reliģiskā piederība, un līdz ar to šiem cilvēkiem var būt arī cits darba ritms, kā arī ēdiena izvēle un tradīcijas ir nereti cieši saistītas ar reliģisko pārliecību. 

“Latvijā mums jau gadsimtiem ir līdzpastāvējušās vairākas konfesijas, un tas ir mūsu labais stāsts. Šobrīd varbūt parādās vēl jaunas, mums nezināmas ticības, bet sabiedrība ir vairāk nogaidoša, nekā naidīga. Lai gan pirmajā brīdī var rasties vēlme meklēt atšķirīgo, taču svarīgāk ir meklēt kopīgo uz savstarpējās cieņas pamata. Arī reliģiskajām kopienām ir liels integrācijas potenciāls. Bieži vien pirmā vieta, kur vēršas iebraucēji pēc palīdzības, pārceļoties uz citu valsti, ir tieši reliģiskā kopiena. Pat ja pastāv atšķirības starp tautām, šajās vietās iebraucēji var satikt cilvēkus ar kopīgām reliģiskām vērtībām,” norāda SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce. 

Triatlona atklāšanas pasākumā bija iespēja arī dzirdēt iedvesmojošu lekciju no kapelānes Rudītes Losānes, kura dalījās ar savu pieredzi, īstenojot programmu “Mirjama” sieviešu ieslodzījuma vietā Iļģuciemā.

“Ieslodzījuma vietā mēs veidojam telpu, lai cilvēkam būtu iespēja izaugt, cilvēku reliģiskā piederība netiek uzsvērta, bet tieši cilvēku pievēršana mākslai un radošām aktivitātēm nodrošina, ka programmas “Mirjama” dalībnieču atgriešanās ieslodzījuma vietā procents ir 6-7%, savukārt, sievietēm, kuras nav apmeklējušas programmu, tas var būt pat līdz 48%,” uzsvēra ieslodzījuma vietas “Iļģuciema cietums” kapelāne.

Programmas “Mirjamas” ietvaros sievietes netiek dalītas pēc reliģiskās piederības – vairāk tiek nodrošināta garīgā aprūpe. Garīgai aprūpei arī ir vairāki virzieni – gara aprūpe, kas ir veselības aprūpes aspekts, kas atbalsta iekšējo cilvēku, lai palīdzētu tikt galā ar veselības problēmām, ar kurām saskaras cilvēks. Reliģiskā aprūpe notiek caur pārdomām, lūgšanām, Svēto Rakstu lasīšanu vai sakramentu dalīšanu. Tas notiek arī īpašos gadījumos, piemēram, Ziemassvētku dziesmu dziedāšanas un ikgadējo svētku rituālu veidā, kā arī tiek lasīti raksti no dažādām reliģiskām tradīcijām un iepazītas lūgšanu grāmatas. Reliģiskā aprūpe palīdz cilvēkiem praktizēt savu ticību, kā arī to dara pastorālā aprūpe, kas ir sens emocionālā, sociālā un garīgā atbalsta modelis, kas sastopams visās kultūrās un tradīcijās. 

Nākamajos triatlona posmos #SAPRAST un #AUGT dalībnieki iepazīsies ar kristiešu un musulmaņu kopienu pārstāvjiem un viņu dzīves stāstiem, kuros viņi skaidros savas izvēles un sasniegumus, balstoties uz savas ticības vērtībām un spēju pārvarēt citu neizpratni par savu reliģisko pārliecību. Pasākuma ietvaros cilvēki centīsies izprast, kā veidojas motivācija īstenot savu personisko izaugsmi, respektējot citu viedokli un fokusējoties uz citu pozitīvajām īpašībām, nevis trūkumiem.

“Atvērtības triatlons” tiek īstenots Sabiedrības integrācijas fonda kampaņas “Izstāstīt saliedētību” un nodibinājuma “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” sadarbības rezultātā, kura ietvaros tiek īstenoti mērķtiecīgi pasākumi dažādām sabiedrības grupām.

Kā nākamie pasākumi “Atvērtības triatlona” ietvaros #SAPRAST un #AUGT norisināsies 15. septembrī.