#Konference #Jaunumi #Saliedētība
Saliedetibas radars

Sabiedrības integrācijas fonds 9. novembrī aicina uz starptautisku konferenci “Sabiedrības saliedētības radars”, kurā prezentēs jaunu pieeju, lai iegūtu salīdzināmus rādītājus par Latvijas sabiedrības saliedētības līmeni. Šis ir pirmais posms jauna instrumenta izstrādei, kas turpmāk ļaus regulāri un objektīvi izvērtēt aktuālo situāciju Latvijā un salīdzināt to Eiropas līmenī, kā arī rosināt mērķtiecīgus uzlabojumus.

“Sabiedrības saliedētība ietver dažādus aspektus, kas ir svarīgi priekšnosacījumi, domājot par valsts drošības un ekonomiskās labklājības attīstību. Visā pasaulē akadēmiķi, politikas veidotāji, kā arī privātā un nevaldības sektora pārstāvji meklē veidus, kā veicināt tādu sabiedrības noskaņojumu, kas ļautu produktīvi sadarboties, būt noturīgiem dažādās krīzes situācijās un īstenot kopīgus mērķus. Latvijā, protams, šis jautājums ir jo īpaši aktualizējies ģeopolitiskās situācijas dēļ. Vienlaikus mums nav bijuši instrumenti, lai vispusīgi un objektīvi izvērtētu esošo stāvokli un konstatētu nepieciešamos uzlabojumus,” konferences aktualitāti uzsver Sabiedrības integrācijas fonda direktore Zaiga Pūce. 


Starptautiskajā konferencē domnīcas “Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS” direktore un vadošā pētniece Iveta Kažoka iepazīstinās ar sabiedrības saliedētības radara izstrādes pētījuma pirmo posmu, kas aptver tādas tēmas kā identitāte un piederības sajūta, sociālās attiecības, kā arī ekonomiskā solidaritāte. 


Savukārt, paneļdiskusiju laikā dalībnieki aicināti uzklausīt unikālas gadījuma izpētes un pieredzes stāstus par situācijām Īrijā, Singapūrā un Polijā, kas palīdzēs tālākās sarunās kopīgi meklēt atbildi uz jautājumu, kā veidot koordinētu starpnozaru sadarbību saliedētas sabiedrības veidošanā. 


Par politikas un sabiedrības spēku piederības sajūtas veidošanā runās Īrijas nevaldības organizācijas “Doras” izpilddirektors dr. Džons Lanons (John Lannon). Par pieredzi kopīgo elementu meklēšanu sabiedrībā apstākļos, kad pieaug sociālā distance, stāstīs NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vecākais eksperts, Singapūras deleģētais pārstāvis Jukai Zengs (Ykai Zeng). Savukārt vienlīdzības iespēju principu un sabiedrības gaidas no ekonomikas perspektīvas apskatīs Pasaules ekonomikas kolēģijas docents Varšavas Ekonomikas augstskolā dr. Marcins Vroņskis (Marcin Wronski), analizējot Polijas pieredzi.


Konferences tēmās iedziļināsies kā Latvijas, tā Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Vācijas, Īrijas, Singapūras un citu valstu publiskā, privātā un akadēmiskā sektora pārstāvji, piedāvājot arī savu redzējumu izaicinājumu pārvarēšanai Latvijā.

 

Pateicamies par lielo atsaucību, pieteikšanās noslēgusies!

 

Programma:

Ilze Sarkanābola

Sabiedrisko attiecību vadītāja
ilze.sarkanabola [at] sif.gov.lv