#Jaunumi
Pasaules karte ar pietuvinu lupu uz kartē atzīmētu Latvijas valsts kontūras

Uzsākta pieteikšanās Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) nodrošinātajiem bezmaksas kursiem latviešu valodas apguvei reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 2024.gadā ar mērķi palielināt latviešu valodas lietojumu ikdienas saziņā, paplašinot valodas apguves pieejamību un uzlabojot tās pielietošanas kvalitāti. Pieteikšanās ir atvērta visu gadu, ar mācību iestāžu piedāvājumu iespējams iepazīties ŠEIT.

SIF atklāta konkursa “Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” ietvaros līdz šim brīdim ir apstiprinātas piecas organizācijas, kas nodrošinās latviešu valodas apmācības – profesionālās tālākizglītības centrs “Mācību centrs plus”, profesionālās tālākizglītības centrs “PURE Academy”, "Mensarius", mācību centrs "Sapņu darbnīca", biedrība “Inovāciju atbalsta centrs”. Klienti var izvēlēties sev atbilstošāko pakalpojuma sniedzēju, lai kvalitatīvi iegūtu latviešu valodas prasmes līdz augstākā līmeņa 1. pakāpei (C1). Pēc pieprasījuma sekmīgi kursu pabeigušajiem dalībniekiem, mācību īstenotājiem būs jānodrošina iespēja kārtot valsts valodas prasmju eksāmenu.

“Pēdējos gados pieprasījums pēc latviešu valodas kursiem pieaug, kas ir iepriecinoši, jo valsts valodas zināšanas ir būtisks priekšnosacījums veiksmīgai reemigrācijai. Valsts valodas zināšanas mazina atsvešinātību, sekmē iekļaušanos nodarbinātībā, izglītībā, kultūras un politiskajos procesos. Tā veido kopēju pasaules redzējumu un informācijas telpu, kas nepieciešama, lai demokrātiskā sabiedrībā pieņemtu lēmumus un savstarpēji līdzdarbotos,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Par reemigrantu programmas ietvaros uzskatāma persona (diasporas pārstāvis), kura ir atgriezusies vai pārcēlusies, vai plāno atgriezties vai pārcelties no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes un ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, persona, kurai piešķirts repatrianta statuss, vai persona, kas ir tiesīga iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā Pilsonības likuma izpratnē, kā arī minētās personas ģimenes locekļi (bērns, mazbērns, vecāks, vecvecāks vai laulātais), ja tie atgriežas vai pārceļas no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā kopā ar minēto personu.

Valodas mācību pieejamības periods plānots no 2024.gada 1.maija līdz 2027.gada 30.aprīlim,  vai līdz brīdim, kad beigsies programmā pieejamais finansējums, kas ir 32 640 EUR  gadā.

“Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” ir viena no divām SIF īstenotajām programmām, kas veltīta latviešu valodas apmācībām. Kopš 2022. gada SIF nodrošina arī latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi".

Līga Āboliņa

Programmas vadītāja
liga.abolina [at] sif.gov.lv