#Jaunumi #Ģimenēm
Pakalpojumu kalkulators ģimenēm

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izveidojis inovatīvu rīku – atbalsta kalkulatoru – kas vienuviet sniedz iedzīvotājiem pārskatu par valsts un pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm dažādās Latvijas pašvaldībās.

Kas ir atbalsta rīku kalkulators?

Atbalsta rīku kalkulators, kas atrodams tīmekļvietnē vietagimenei.lv ir izveidots, lai palīdzētu ģimenēm ātri un ērti uzzināt par ģimenēm pieejamo valsts un pašvaldību sniegto atbalstu. Sabiedrības integrācijas fonda izveidotais rīks ir īpašs ar to, ka sniedz iespēju vienkopus redzēt mērķēto valsts un pašvaldību atbalstu dažādām iedzīvotāju grupām, kā arī modelēt situācijas, ja tiek plānots ģimenes pieaugums, lai jau laikus varētu noskaidrot pieejamo pakalpojumu grozu. Būtiski, ka pieejamos datus par atbalsta iespējām aktualizē un norāda katra pašvaldība individuāli.

Svarīgs jautājums, jo īpaši jaunajām ģimenēm, ir atvases iekārtošana bērnudārzā. Bērnudārzu rindu problēma Latvijā ir atšķirīga un atbalsta rīku kalkulators sniedz arī pārskatu par to, cik garas ir rindas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, kādas ir līdzfinansējuma iespējas ēdināšanai un pabalsti bērniem, kas apmeklē privātās vai valsts izglītības iestādes.

Kā tas darbojas?

Lai iepazītos ar daudzveidīgo atbalstu, kas pieejams dažādām iedzīvotāju grupām, atkarībā no individuālajām vajadzībām un situācijas, dodies uz https://ej.uz/salidzinipasvaldibas un aizpildi anketu, norādot tādu informāciju kā, piemēram:

  • bērnu skaitu un ģimenes statusu (piemēram, viena vecāka ģimene);
  • dzīvesvietu, norādot konkrētu pašvaldību;
  • kādas interešu izglītības programmas apmeklē bērns/-ni;
  • ģimenes sociālais statuss;
  • vai gaidāms ģimenes pieaugums, u.c.

Pēc anketas aizpildīšanas iedzīvotājiem ir iespēja uzzināt detalizētu informāciju, piemēram, par pieejamo pašvaldības atbalstu ģimenes pieaugumam, vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabiedriskais transports bērniem, vai un kādā apmērā tiek finansēti ēdināšanas pakalpojumi izglītības iestādēs, kā arī citu noderīgu informāciju.

“Esam gandarīti, ka sadarbojoties ar Latvijas pašvaldībām esam izveidojuši šo noderīgo rīku. Katrā pašvaldībā atbalsta iespējas var ievērojami atšķirties un mūsu praksē nereti ir nācies konstatēt, ka iedzīvotāji nemaz nezina vai nav informēti par to, kādi pakalpojumu grozi pienākas konkrētās pašvaldībās, tāpēc atbalsta rīku kalkulators ir būtisks resurss ikvienam, kurš meklē iespējas saņemt atbalstu dažādām dzīves situācijām. Ceram, ka šis rīks kļūs populārāks un iedzīvotāji to izmantos biežāk, lai noskaidrotu pieejamās atbalsta iespējas Latvijas pašvaldībās,” stāsta Zaiga Pūce, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore.


Ar Latvijas pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm vienkopus iespējams iepazīties apmeklējot vietni https://ej.uz/sif_kalkulators. Izvēloties sev interesējošo pašvaldību, iepazīsties ar dažādu pabalstu un līdzfinansējumu apmēru, ko konkrētā pašvaldība sniedz saviem iedzīvotājiem. Šo informāciju ievieto un aktualizē pašas pašvaldības, Sabiedrības integrācijas fonda programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ietvaros.

Lauris Liepiņš

Programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" koordinators
lauris.liepins [at] sif.gov.lv