#Jaunumi Patvēruma meklētāji
Liepna

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) nodrošināto sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu ikdienas situāciju risināšanai saņēmuši 1935 patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu. No septembra šis pakalpojums pieejams arī Patvēruma meklētāju centrā Liepnā. 

Pakalpojuma mērķis: nodrošināt sociālekonomiskā iekļaušanas procesa īstenošanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, lai paaugstinātu personas sociālās funkcionēšanas spējas un integrāciju sabiedrībā.

Sabiedrības integrācijas fonda projekta "Dažādības veicināšana" aktivitāti "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" kopš 2022. gada februāra īsteno nodibinājums “Caritas Latvija”. Pakalpojumu sniedz 3 sociālie darbinieki un 18 sociālie mentori, mēnesī pakalpojumu nodrošinot vidēji 216 personām. Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma saņēmēji ir personas no 30 pasaules valstīm. Daļa klientu palīdzību saņem jau kopš 2021.gada.

360 no visiem pakalpojumu saņēmējiem šajā gadā ir personas, kuras šo pakalpojumu saņēmušas pirmo reizi. Lielākā daļa no viņiem uzturējās Ropažu novada Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā (PMIC) “Mucenieki” un 290 personām šis pakalpojums ir izbeigts, jo personas ir pametušas Latvijas valsti.

Kopš šī gada 1. septembra pakalpojums tiek nodrošināts arī Patvēruma meklētāju centrā Liepnas, Alūksnes novadā, kur šobrīd dzīvo 49 patvēruma meklētāji.

Sociālā mentora uzdevums ir sniegt atbalstu pakalpojumu saņēmējiem ikdienas situāciju risināšanā, kā resursus izmantojot savas zināšanas un vidē pieejamos resursus, ko labi raksturo sociālais mentors Raitis: "Visu savu dzīvi esmu strādājis ar cilvēkiem un man patīk būt noderīgam un ar savu pieredzi palīdzēt pakalpojuma saņēmējiem, neskatoties uz to, ka komunikācija dažkārt var būt apgrūtināta, jo šie cilvēki bieži vien dzīvē ir daudz cietuši."

"Mentoru darbs ir ļoti vērtīgs, spēj atgriezt dzīvesprieku, dot cerību un ticību nākotnei. Visvairāk novērtēju mentora spēju ieklausīties, sniegt vērtīgus padomus un dot stimulu stāties pretī dažādiem dzīves izaicinājumiem," ar pateicību komentē  pakalpojumu saņēmējs.

Septiņu gadu laikā kopš pakalpojuma uzsākšanas sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu ir saņēmuši 1935 klienti, no tiem 674  jeb 35 % bērni. Visbiežāk patvēruma meklētāji un personas ar bēgļu vai alternatīvo statusu Latvijā ierodas no Sīrijas, Afganistānas, Baltkrievijas, Krievijas, Irākas, Irānas un Azerbaidžānas.

 

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts. Projekta aktivitāte tiks īstenota līdz 2023. gada 30. novembrim.