Patvēruma meklētāji
Patvēruma meklētāji
nac_0_0.png

2022./2023. gadā, īstenojot Sabiedrības integrācijas fonda projekta "Dažādības veicināšana" aktivitāti, nodibinājuma “Caritas Latvija” 3 sociālie darbinieki un 18 sociālie mentori nodrošināja sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Sociālā darbinieka un sociālā mentoru pakalpojums divu gadu laika periodā tika sniegts 1077 personām, no tiem 2022.gadā pakalpojumu saņēma 351 unikālais klients, savukārt, 2023.gadā – 616.

Pakalpojuma saņēmēji bija no 43 pasaules valstīm, pārsvarā no Afganistānas, Sīrijas, Irākas, Irānas, Baltkrievijas, Krievijas un citām valstīm.

Pakalpojuma mērķis bija nodrošināt sociālekonomiskā iekļaušanas procesa īstenošanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, lai paaugstinātu personas sociālās funkcionēšanas spējas un integrāciju sabiedrībā. Tas tika sniegts patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki” un kopš šī gada 1.septembra arī patvēruma meklētāju centrā “Liepna”, Alūksnes novada Liepnas pagastā dzīvojošām personām, kā arī patvēruma meklētājiem un bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvušām personām, kuras dzīvo patstāvīgi ārpusē – Rīgā, Jūrmalā, Daugavpilī, Ogrē, Liepājā, Saldū, Valmierā un citur.

Pakalpojuma saņēmējiem bija iespēja piedalīties dažādās brīvā laika aktivitātēs. Piemēram, Liepnas PMIC dzīvojošiem tika organizētas ekskursijas pa Alūksni un Cēsīm. Tika noorganizēta iespēja regulāri apmeklēt Liepnas sporta centru, kā arī tika organizētas dažādas brīvā laika aktivitātes Liepnas Tautas namā (TN) un pašā PMIC. Vairāki patvēruma meklētāji dziedāja Liepnas TN vokālajā ansamblī un uzstājās dažādos svētku pasākumos – gan Senioru dienai veltītajā pasākumā, gan Lāčplēša dienai un Latvijas Valsts dzimšanas dienai veltītajos svētku pasākumos. Liepnas PMIC strādājošie sociālie mentori klientiem katru nedēļu vadīja latviešu valodas apmācības klubiņu. PMIC “Mucenieki” dzīvojošiem klientiem brīvā laika aktivitātes tika organizētas sadarbībā ar organizāciju “Patvērums “Drošā māja”. Piemēram, notika vairāki sieviešu un ģimeņu vakari, piparkūku cepšanas pasākums u.c. visi šie brīvā laika pasākumu vienlaicīgi bija arī integrāciju veicinoši.

Nodibinājums “Caritas Latvija” pateicas visām sadarbības organizācijām – gan valsts, gan pašvaldību, gan nevalstiskajām, kuras sniedza atbalstu patvēruma meklētājiem un bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvušām personām. Sniegtais atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs klientu veiksmīgai integrācijai svešā sabiedrībā. Šajā gadā atbalstu sniegušas tādas organizācijas, kā, piemēram, biedrība “Patvērums “Drošā māja””, nodrošinot klientiem juridiskās konsultācijas, integrācijas lekcijas par sociāliem jautājumiem, nodarbinātību un diskriminācijas jautājumiem. Organizācija ir arī rīkojusi atbalsta grupas patvēruma meklētājām – sievietēm, kā arī dažādas radošas nodarbības gan visām personām, gan atsevišķi sievietēm un ģimenēm ar bērniem. Tāpat cieša sadarbība tika veidota ar Latvijas Cilvēktiesību centru (CTC), kas nodrošināja lielu daļu juridisko konsultāciju. Tās nodrošināja arī organizācija “Gribu palīdzēt bēgļiem” (GPB), kā arī sniedza materiālo palīdzību, palīdzot sarūpēt apģērbu, apavus, mobilos tālruņus. GPB sniedza finansiālu atbalstu atsevišķās situācijās,piemēram, apmaksājot slimnīcas izdevumus, zobārstniecības pakalpojumus, veicot pirmo iemaksu mājokļa īrei. Organizācija ir iesaistījušies ar palīdzību risināt sociālās situācijas.  Sadarbībā ar biedrību “Krīzes grūtniecības centrs” (KGC) jaundzimušajiem un mazulīšiem līdz 1 gada vecumam tika nodrošināts grūtnieču un zīdaiņu apģērbs, higiēnas piederumi, ratiņi u.c. lietas, kā arī apģērbs grūtniecēm. Pateicība arī organizācijai “Dari labu”, kas daļai skolnieku sarūpēja skolas somas un kancelejas piederumus. Liela pateicība Ropažu pašvaldībai, kas nodrošināja PMIC bērniem un jauniešiem sporta aktivitātes un iespēju vasaras mēnešos piedalīties futbola treniņos kopā ar Ropažu futbola kluba dalībniekiem. Pateicība arī Āgenskalna baptistu draudzes locekļiem, kas ir palīdzējuši patvēruma meklētājiem ar pārtiku, apģērbu, dažādiem sadzīves priekšmetiem. “Caritas Latvija” sociālās integrācijas pakalpojuma sniegšanā lielu loma ir arī organizācijas brīvprātīgajiem darbiniekiem, kas ir rūpējušies par to, lai pakalpojuma saņēmējiem piegādātu sarūpēto humāno palīdzību un izdalīt to.

 

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.