Jaunumi #Ģimenēm
40 jauni darbadevēji

Sabiedrības integrācijas fonda īstenotās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvuši vēl 40 darba devēji. Kopā jau 205 uzņēmumi gan no privāta, gan publiskā sektora pievienojušies programmā, kas nodrošina konsultatīvu un informatīvu atbalstu organizācijām, veicinot darba un privātās dzīves līdzsvaru sabiedrībā.

No 19. maija  “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvuši – SIA “AJ Power Holding”, Biedrība "AKTĪVISTS", SIA "Autentica", VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, Nodibinājums “Bērnu slimnīcas fonds”, SIA "Brokastu Māja", SIA "Cabot Latvia", SIA "Coca-Cola HBC Latvia", SIA “Corporate Solutions”, AS "Delfi", AS “Eco Baltia”, SIA "Euroaptieka", SIA “EVA-SAT”, SIA "Fazer Latvija", Finanšu izlūkošanas dienests, Finanšu ministrija, SIA "Gaudy", SIA "Hotel Jūrmala SPA", AS “Kesko Senukai Latvia”, KPMG Baltics SIA, SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", Biedrība "Lab Futura", Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, SIA "Liepājas teātris", Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SIA "Mītavas Čiekurs", SIA "OC VISION", SIA "Rēzeknes Satiksme", RP SIA “Rīgas satiksme”, Siguldas novada pašvaldība, SIA “Sunstar Group”, SIA "TENACHEM", SIA "VARIS Toys", SIA "Veizāna deju skola", Ventspils PII "Bitīte", Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs”, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Visma Enterprise" un SIA "Visma Labs".

Programma ietver tās esošo un potenciālo dalībnieku atbalstu un konsultēšanu, rīkojot izglītojošus seminārus, tīklošanās pasākumus, lai popularizētu ieguvumus no ģimenei draudzīgas darba vides gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, gan sabiedrībai kopumā. Lai iegūtu programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu, darba devējs aizpilda pašnovērtējuma anketu un veic izvērtēšanas sarunas ar programmas konsultantu, kuras laikā darba devējs kopā ar konsultantu novērtē ne tikai to, kas ir paveikts bet arī ieceres un attīstības plānu ģimenei draudzīgas darbavietas pilnveidošanā. Statuss tiek piešķirts uz diviem gadiem, pēc tam darba devējs veic atkārtotu izvērtēšanu.

Programmai pievienojas “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”. To, kādēļ uzņēmumam ir svarīgi būt ģimenēm draudzīgam, skaidro Psiholoģiskā atbalsta procesu vadītāja Zane Priedīte: “Slimnīcas profesionāļi piedzīvo emocionāli smagu darba ikdienu, tādēļ mums kā darba devējam ir būtiski novērst izdegšanu un vairot psihoemocionālo labbūtību. Tas ir svarīgi, lai arī mūsu pacienti saņemtu efektīvu pacientu aprūpi un ārstniecību, kā arī pēc iespējas pozitīvāku pacientu pieredzi. Bērnu slimnīcai ir svarīgi būt ģimenei draudzīgai darba vietai, jo mēs, tāpat kā jebkura cita organizācija, vēlamies motivēt, atbalstīt un vairot esošo darbinieku lojalitāti, kā arī piesaistīt mūsu kolektīvam jaunus speciālistus. Svarīgi piebilst, ka ārstniecības un aprūpes personāla piesaistes jomā ir īpaši sīva konkurence, jo par šiem speciālistiem ārstniecības iestāžu starpā ir liela sāncensība. Ikdienā lietojam saukli - rūpēs par citiem, neaizmirsti parūpēties par sevi! Tieši tāpēc vēlamies radīt vidi, kurā darbiniekiem būtu viegli rūpēties par sevi."

“3. jūnijā apritēs divi gadi, kopš programmas atklāšanas, kad pirmie darba devēji pievienojās programmai un ieguva statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”. Patiesi priecājamies, ka programmas dalībnieku loks paplašinās, šobrīd apvienojot jau 205 darba devējus. Ievērojamu savu dzīves daļu mēs veltām darbam, tādēļ ir svarīgi, ka  darba vide  iekļauj darbinieku gaidas un vajadzības. Mēs redzam, ka arvien vairāk darba devēji ņem vērā darbinieku vajadzības un rūpējas gan par darbinieku labbūtību, gan privātās dzīves līdzsvaru, kas ir būtiski aspekti ceļā uz laimīgas sabiedrības konceptu”  stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Programmas dalībniekiem ir iespēja pieteikties programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” grantu konkursam, lai īstenotu kādu ģimenei draudzīgu iniciatīvu savā organizācijā. Granta pieteikumus interesenti aicināti iesniegt elektroniski līdz 2023. gada 26. maija plkst. 23.59, nosūtot uz Fonda e-pasta adresvietagimenei@sif.gov.lv. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi”. Projekta aktivitāšu īstenošanas laika periods ir no 2023. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. oktobrim.   

Programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem.   

Statusam “Ģimenei draudzīga darbavieta” var pretendēt ikviena organizācija, kura nodarbina vismaz vienu darbinieku – gan privātuzņēmumi, gan arī valsts un pašvaldību iestādes un nevaldības organizācijas. 

Ar visiem “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvušajiem darba devējiem, kā arī dažādiem iedvesmojošiem pieredzes stāstiem, ikviens var iepazīties www.vietagimenei.lv sadaļās “Labās prakses” un  “Programmas dalībnieki”.