#Jaunumi #NVO #StandWithUkraine
Latvija un Ukraina

Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) apstiprina atklāta projektu pieteikumu otrā konkursa “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” rezultātus. Apstiprināto projektu pasākumu mērķis ir sekmēt Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Projektu ietvaros tiks nodrošināti Kultūrorientācijas kursi visos Latvijas reģionos, kā arī pasākumi un citas aktivitātes, kas sekmē Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un uzņemošo kopienu. Apstiprinātie projekti ietver izglītojošas ekskursijas uz apskates vietām Latvijā, aktīvās atpūtas, sadarbības un saliedēšanās pasākumus, domapmaiņas klubus, uzņēmējdarbības darbnīcas ar mērķi veicināt iekļaušanos Latvijas tautsaimniecībā,  u.c. pasākumus. Aktivitātes tiks nodrošinātas visos Latvijas reģionos gan klātienē, gan attālināti, gan hibrīdmodelī.

Otrajā konkursā kopumā tika saņemti 19 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti 13 par kopējo pieprasīto finansējumu 498 949,30 EUR. Projektu īstenošanas periods plānots līdz 2023. gada 31. decembrim.

“Kopīgās interesēs balstīti pasākumi ir svarīgs elements gan Ukrainas civiliedzīvotāju, gan uzņemošās sabiedrības locekļu savstarpējās saiknes veidošanā. Plānotās kultūrorientācijas aktivitātes Ukrainas civiliedzīvotājiem ļaus iepazīt mūsu kultūru, vidi, vēsturi, cilvēkus un valodu, tādējādi veidojot izpratni par kultūrvidi un veicinot iekļaušanos Latvijas sabiedrībā,” stāsta SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.   

4. augustā tika izziņoti Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” pirmā konkursa apstiprinātie rezultāti – 14 projekti, kuri jau tiek īstenoti visos Latvijas reģionos gan klātienē, gan attālināti, gan hibrīdmodelī.

Pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēja komisija, kuras sastāvā bija pārstāvji no Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas un NVO pārstāvji – eksperti.

Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi”.

Kristīne Ozola

Programmas vadītāja
kristine.ozola [at] sif.gov.lv