#Jaunumi #VienasPieturasAģentūra
Vienas pieturas aģentūra

Jau vairāk nekā gadu trešo valstu pilsoņi Latvijā var saņemt visu nepieciešamo informatīvo atbalstu un pakalpojumus vienuviet Sabiedrības integrācijas fonda Vienas pieturas aģentūrā (VPA). Plānojot vai uzsākot dzīvi Latvijā cilvēkiem rodas daudz jautājumu – pirmajā VPA darbības gadā sniegts vairāk nekā 4 tūkstoši individuālo konsultāciju. Klienti īpaši novērtē individuālu pieeju un iespēju saņemt konsultācijas vairākās valodās.

VPA klienti ir trešo valstu pilsoņi, kuri likumīgi uzturas Latvijas teritorijā. Aģentūras galvenais uzdevums ir sekmēt šo ārzemnieku iekļaušanos un saliedētas sabiedrības attīstību, veidojot vienotu pieeju ar integrāciju saistītos jautājumos. Lai to paveiktu, aģentūras pārstāvji veido savstarpēju sadarbību ar dažādu sektoru pārstāvjiem – valsts un pašvaldību iestādēm, nevaldības organizācijām, augstskolām un uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem.

No 2023. gada sākuma līdz 2024. gada janvārim kopumā VPA klienti saņēmuši 4140 individuālās konsultācijas un 319 reizes klientiem nodrošināts tulkošanas pakalpojums. Individuālās konsultācijas izmantojuši Ukrainas, Indijas, Krievijas, Baltkrievijas, Marokas u.c. trešo valstu pilsoņi. Visbiežāk konsultāciju temati saistīti ar informācijas iegūšanu par uzturēšanās atļauju un pilsonības kārtošanu, ģimenes apvienošanu, nodarbinātības iespējām un latviešu valodas kursu pieejamību.

Pagājušā gada sākumā aģentūra uzsāka darbu Rīgā un nepilna gada laikā ir atvērtas 3 reģionālās filiāles: Liepājā, Jelgavā un Daugavpilī. Drīzumā darbu uzsāks vēl viena reģionālā filiāle Valmierā. Aģentūra piedāvā visplašāko informācijas klāstu un praktisko atbalstu atbilstoši mērķa grupas vajadzībām un problēmām klātienes un tiešsaistes konsultācijās. VPA klientu konsultanti informāciju sniedz latviešu, krievu un angļu valodās, savukārt gadījumos, ja klients saziņā lieto citu valodu, piesaista tulku. Situācijas, kurās nepieciešama citu speciālistu iesaiste (ieceļošana Latvijas teritorijā, bezdarbs, šķēršļi, kas liedz saņemt publiskos pakalpojumus, u.c.), risināšanai piesaista pārmaiņu aģentu, kurš ar klientu individuāli strādā ilgtermiņā.

Papildu individuālām konsultācijām, aģentūra nodrošina tulkošanas pakalpojumus, juridisko palīdzību un drīzumā būs pieejamas arī psihologa un psihoterapeita konsultācijas. Visi mērķa grupai nepieciešamie pakalpojumi pieejami vienuviet Vienas pieturas aģentūrā.

Tulkošanas pakalpojums pieejams vairāk nekā 24 valodās. Iespējams pieteikt gan mutisko tulkošanu, tiešsaistē vai attālināti, gan rakstisko tulkošanu, kas ļauj tulkot jebkuru ar iekļaušanos Latvijā saistītu dokumentu uz latviešu valodu. Mutiskās un rakstiskās tulkošanas pieteikumus var pieteikt gan pats klients, gan iestādes un organizācijas. Arī juridiskā palīdzība pieejama gan mutvārdu, gan rakstiskā formā. Klienti konsultācijas saņem latviešu, krievu vai angļu valodās vai ar tulka starpniecību. Lai pieteiktu pakalpojumus, aicinām sazināties ar VPA tulku koordinatori Anitu Meieri pa tālr. +371 26800377 vai rakstīt uz e-pastu: anita.meiere@sif.gov.lv.

Konsultācijas var saņemt klātienē VPA birojos Rīgā un reģionos (vēlams iepriekš pieteikties pa tālruni):

  • Rīgā, Sabiedrības integrācijas fonda telpās, Raiņa bulvāri 15, fonda darba laikā: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Klientus konsultē Evita Anceviča (tālr.: +371 26959706, e-pasta adrese: hello@sif.gov.lv).
  • Liepājā, Liepājas Domes telpās, Rožu ielā 6, pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, otrdienās un trešdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 12.00 līdz 16.00. Klientus konsultē Kristīna Eroda (tālr.: +371 29570364, e-pasta adrese: kristina.eroda@sif.gov.lv).
  • Jelgavā, Jelgavas Sabiedriskā centra telpās, Skolotāju ielā 8, pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, otrdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00. Klientus konsultē Sņežana Zenovjeva (tālr.: +371 25915300, e-pasta adrese: snezana.zenovjeva@sif.gov.lv).
  • Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 11, pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00, otrdienās no plkst. 12.00 līdz 16.00, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00. +371 29557630. Klientus konsultē Edita Latkovska (tālr.: +371 29557630, e-pasta adrese: edita.latkovska@sif.gov.lv).
  • 2024. gada 1. ceturksnī plānots atvērt filiāli Valmierā.

Plašāka informācija par Vienas pieturas aģentūru, tās piedāvātajiem pakalpojumiem un aktualitātēm pieejama tīmekļa vietnē: www.integration.lv, kā arī Facebook kontā: www.facebook.com/iialatvia.

 

Vienas pieturas aģentūras sniegtie pakalpojumi

 

 

Vienas pieturas aģentūras pakalpojumu īstenošana tiek nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros (līguma Nr. PMIF/13.1./2022/1/01). Finansējums piešķirts no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%).

Inese Saldābola

Vienas pieturas aģentūras vadītāja
inese.saldabola [at] sif.gov.lv