Palīdzība ukraiņiem Latvijā vizuālis

Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem vienuviet, darbu uzsācis Sabiedrības integrācijas fonda izveidotais vienotais informatīvais tālrunis – “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” 27 380 380.

Lielās intereses dēļ šobrīd vienotā tālruņa "Palīdzība ukraiņiem Latvijā" 27 380 380 sasniegšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks. Ja neizdodas sazvanīt, aicinām koordinēties, apmeklējot www.palidziukrainai.lv. Platformā atrodama visa būtiskākā informācija, kā saņemt un pieteikt atbalstu Ukrainai. Pateicamies par izpratni!

Informatīvais tālrunis “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” nodrošinās kara bēgļiem no Ukrainas centralizētu informāciju par pieejamo palīdzību un atbalstu Latvijā, piemēram, kā saņemt nodarbinātības, psiholoģiskās palīdzības, juridiskā atbalsta, tulka, veselības aprūpes, sociālā atbalsta u.c. pakalpojumus. Savukārt Latvijas iedzīvotājiem sniegs informāciju par iespējām veikt ziedojumus un sniegt atbalstu, piemēram, iesaistoties brīvprātīgajā darbā.

Sākotnēji paredzēts, ka informatīvais tālrunis strādās visu diennakti bez brīvdienām, atbildes varēs saņemt latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodās.

Informāciju par Latvijas sabiedrības piedāvāto atbalstu apkopos Sabiedrības integrācijas fonds  ciešā sadarbībā ar kustību “Gribu palīdzēt bēgļiem”, Iekšlietu ministriju, Valsts robežsardzi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un citām valsts iestādēm. Informāciju par Latvijas sabiedrības piedāvāto atbalstu nodrošinās Sabiedrības integrācijas fonds, balstoties uz Latvijas iedzīvotāju, uzņēmumu un organizāciju izteiktajām iniciatīvām platformā www.palidziukrainai.lv. Sabiedrības integrācijas fonds atbalsta sniegšanā apvienos un efektīvi iesaistīs vairāk nekā 60 NVO, tostarp biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”, nodibinājumu “Caritas Latvija”, biedrības “Viegli palīdzēt”, “Latvijas Cilvēktiesību centrs” un citas.

________

Починає працювати державний єдиний інформаційний телефон «Допомога українцям у Латвії»

З метою надання в одному місці найважливішої інформації про можливості надання та отримання підтримки цивільному населенню України почав працювати єдиний інформаційний телефон Фонду інтеграції суспільства – «Допомога українцям у Латвії» – +371 27 380 380.

Через великий інтерес, з'єднання з об' єднаним телефоном"Допомога українцям в Латвії" може зайняти довший час. Якщо невдається додзвонитись, закликаємо координуватись, відвідуючи сайт www.
На платформі знаходиться суттєва інформація, як отримати і  запропонувати підтримку Україні.
Дякуємо за розуміння.

Інформаційний телефон «Допомога українцям у Латвії» забезпечить людям, які бігли від війни з України, централізовану інформацію про доступну допомогу та підтримку в Латвії, наприклад, як отримати працевлаштування, психологічну допомогу, юридичну підтримку, послуги перекладача, медичну допомогу, соціальну підтримку тощо. В свою чергу, латвійцям буде надаватися інформація про можливості робити пожертви та надавати підтримку, наприклад, займаючись волонтерською діяльністю.

Спочатку передбачено, що інформаційний телефон працюватиме цілодобово без вихідних, а відповіді можна буде отримати латиською, російською, українською та англійською мовами.

Інформацію про підтримку, яку надає латвійське суспільство, буде узагальнювати Фонд інтеграції суспільства у тісній співпраці з рухом «Хочу допомогти біженцям», Міністерством внутрішніх справ, Державною прикордонною охороною, Державною пожежно-рятувальною службою та іншими державними установами. Інформацію про підтримку, яку надає латвійське суспільство, забезпечуватиме Фонд інтеграції суспільства на підставі ініціатив, висловлених жителями Латвії, латвійськими підприємствами та організаціями на платформі www.ukraine-latvia.com. Фонд інтеграції суспільства буде об’єднувати та ефективно залучати до надання підтримки понад 60 недержавних організацій, зокрема товариство «Латвійський Червоний Хрест», фонд «Карітас Латвія», асоціацію «Легко допомагати», «Латвійський центр з прав людини» та інші.

Щоб дізнатися більше про те, як отримати підтримку людям, які бігли від війни з України, зателефонуйте за інформаційним телефоном «Допомога українцям у Латвії» +371 27 380 380 або відвідайте платформу www.ukraine-latvia.com.

____

Начал работать единый телефон для помощи украинcким беженцам в Латвии

Чтобы предоставлять важную информацию об оказании помощи украинским беженцам и о возможности ее получить, Фонд общественной интеграции запустил единый телефонный номер +371 27380380 — «Помощь украинцам в Латвии».

По телефону будет централизованно предоставляться информация о помощи, доступной в Латвии, например, как трудоустроиться, где получить психологическую помощь, услуги переводчика, юриста, медицинские, социальные и прочие услуги. Жители Латвии там же могут узнать, как совершить пожертвования и чем помочь еще, например, в качестве волонтеров.

Телефон +371 27380380 на первых порах будет работать круглосуточно и без выходных, ответы можно получить на латышском, русском, украинском и английском языках.

Фонд общественной интеграции обобщает информацию в сотрудничестве с движением Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам»), МВД, Погранохраной, Государственной пожарно-спасательной службой и другими организациями и госучреждениями.

В Латвии создан и единый сайт, на котором публикуется вся связанная с приемом беженцев и оказанием помощи им информация — www.ukraine-latvia.com. Всего в стране уже порядка 60 негосударственных организаций вовлечено в этот процесс — среди них Латвийский Красный крест, Общество самаритян, Caritas Latvija, Viegli palīdzēt, Латвийский центр прав человека и другие.

____

The state unified informational helpline "Help for Ukrainians in Latvia" has been launched

In order to deliver the most essential information on providing and receiving assistance to Ukrainian civilians in one place, an informational helpline set up by the Society Integration Fund - “Help for Ukrainians in Latvia” - +371 27 380 380 has started operating.

The helpline "Assistance for Ukrainians in Latvia" will provide war refugees from Ukraine with centralized information on available help and support in Latvia, such as how to get employment, psychological help, legal support, an interpreter, health care, social support, or other  services. In turn, Latvians will be provided with information about donation opportunities and how to provide support, for example, by engaging in volunteer work.

Initially, the informational helpline will work around the clock without holidays and answers will be available in Latvian, Russian, Ukrainian and English.

Information about the support offered by the Latvian society will be collected by the Society Integration Fund in close cooperation with the movement “Gribu palīdzēt bēgļiem”, the Ministry of the Interior, the State Border Guard, the State Fire and Rescue Service and other state institutions. Information on the support offered by the Latvian society will be provided by the Society Integration Fund, based on the initiatives expressed by Latvian residents, companies and organizations on the platform www.ukraine-latvia.com. The Society Integration Fund will bring together and effectively involve more than 60 NGOs in the provision of support, including the Latvian Red Cross, the "Caritas Latvia" foundation, the "Viegli palīdzēt" association, the Latvian Center for Human Rights and others.

For more information on how Ukrainian war refugees in Latvia can receive support, please call the informational helpline “Help for Ukrainians in Latvia” +371 27 380 380 or visit the platform www.ukraine-latvia.com.

Kristīne Kļukoviča

Kristīne Kļukoviča

Departamenta direktore
kristine.klukovica [at] sif.gov.lv